De organisatie van het congres Bouwen in Water, Eventually en het KIVI - Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, hebben besloten met dit unieke congres op donderdag 8 juni 2023 een nauwe samenwerking aan te gaan. Deze samenwerking biedt grote voordelen voor de kwaliteit van het evenement alsmede voor de KIVI-leden.

Afgelopen maandag 20 maart bekrachtigden Rein van Vlietprof.drs.irHan Vrijling en drs.ingMiguel Delcour dit met hun handtekening.

Bouwen in Water behelst toekomstvisies over een slimme herinrichting van de Westerschelde, die op termijn noodzakelijk zal zijn. Er moet nagedacht worden over de bouw van een nieuw waterbouwkundig meesterwerk.

Het doel: de monding van de Westerschelde de mogelijkheid bieden voor een waterkering en een energie-industrieel eiland. Belangrijk hierbij is aandacht voor innovatieve en duurzame ontwikkelingen op het gebied van: waterveiligheid, infrastructuur, "Building with Nature" én adaptieve energievoorzieningen. Denk aan de bouw van een kerncentrale, zon-, wind- en getijdenenergie die past in de energieplannen van morgen met respect voor 'Bouwen met de Natuur'.

Wordt een Stormvloedkering in de Westerschelde, met doorgang voor de scheepvaart, onvermijdelijk? Met een gesloten kustlijn wordt bescherming geboden aan het achterland. Dit is een mogelijke oplossing voor de steeds stijgend kosten van 176 km zeedijk en wordt zelfs Antwerpen en Vlaanderen waterveilig!

Bouwen in Water | 8 juni 2023 | Deltapark Neeltje Jans, Vrouwenpolder