Op 8 juni vindt het symposium ‘Bouwen in Water; de nieuwe toekomst van de Westerschelde’ plaats in het Deltapark Neeltje Jans.

Samenwerking en kennisdeling is van cruciaal belang in de uitvoering van grootschalige projecten en transities. Tijdens dit symposium worden ideeën gepresenteerd, kennis uitgewisseld en meningen gepeild over een op termijn noodzakelijke slimme herinrichting van de Westerschelde. De bouw van een nieuw waterbouwkundig meesterwerk in de monding van de Westerschelde bestaande uit een multifunctioneel 'eiland' met een waterkering is een mogelijkheid. Een dam evenwijdig aan de Zeeuwse kust met mogelijkheden voor getijdenenergie, die een nieuw getijdengebied voor de kust vormt is een andere.

  • Datum/tijd: 8 juni 2023, 8.30 – 17.00u met aansluitend netwerkborrel
  • Locatie: congrescentrum Deltapark Neeltje Jans
  • Kosten: 290,- p.p. exclusief btw, KIVI-leden ontvangen een korting van 70,- euro p.p. Deelnamekosten zijn inclusief pauzedrankjes, lunch en de netwerkbijeenkomst na afloop incl. hapje en drankje. In het geval van meerdere aanmeldingen vanuit één bedrijf of instantie geldt een speciaal tarief.

Kijk voor meer informatie, het programma en aanmelden op www.bouweninwater.com