De bouwsector draagt aanzienlijk bij aan de CO2-uitstoot, net als de funderingssector. Duurzaamheid wordt elke dag relevanter, het is daarom belangrijk dat de funderingssector ook haar uitstoot vermindert. Decarbonisatie is de eerste optie: een efficiënter ontwerp waarbij minder beton of staal wordt gebruikt en het gebruik van andere materialen met een lagere CO2-voetafdruk. Dit is echter niet de enige optie: het hergebruik van bestaande funderingen moet ook worden overwogen en heeft zelfs de voorkeur als de meest duurzame optie.

In maart 2023 organiseerden DFI Europe (Deep Foundations Institute) en KIVI Geotechniek een zeer succesvolle 3-daagse conferentie in Amsterdam om decarbonisatie en het hergebruik van materialen voor funderingen te bespreken. Dit was de gelegenheid om recente ervaringen en ‘good practices’ te delen om zo vooruitgang te boeken in deze belangrijke zaak. De organisatoren willen het tempo erin houden en de tweede conferentie over dit onderwerp staat nu gepland voor mei 2024, opnieuw in Amsterdam. 

In deze tweede editie van deze internationale conferentie wordt in vier sessies ingegaan op het algemene concept van decarbonisatie en hergebruik van funderingen, de beoordeling van bestaande funderingen, de ontwerpaspecten die met dit onderwerp samenhangen en ten slotte de impact die deze aanpak zal hebben op de bouwfase. Er zal speciale aandacht worden besteed aan contractuele en verzekeringsaspecten. Elke sessie wordt geopend door een hoofdspreker, waarna papers uit de hele wereld worden gepresenteerd. De sessie wordt afgesloten met een uitgebreide Q&A-sessie met alle sprekers en wordt er een paneldiscussie georganiseerd.

Interesse om bij deze ‘Conference on Foundation Decarbonization and Re-use’ op 28 - 30 mei aanwezig te zijn? Kijk voor het programma, sprekers en om je te registreren op deze website

Keuze locatie: KIT Amsterdam

De tweede jaarlijkse ‘Conference on Foundation Decarbonization and Re-use’ op 28-30 mei wordt gehouden op bij het KIT (voorheen het Koninklijk Instituut voor de Tropen) in Amsterdam. De keuze voor het KIT is ingegeven door het feit dat het KIT in 2017 het SDG (Sustainable Development Goals) Huis lanceerde. Het is de thuisbasis van meer dan 50 organisaties en fungeert als katalysator voor duurzaamheidsinitiatieven, als een plek om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen over duurzaamheid. Aldus een inspirerende locatie voor onze conferentie!