Hoe maak je jongeren enthousiast voor het ingenieurschap? Door ze te laten zien hoe belangrijk ingenieurs zijn. Dat bijna alles wat je ziet (of niet ziet) bedacht en gemaakt is door ingenieurs. Dat ze hard nodig zijn bij het verbeteren van de wereld en relevant en leuk werk hebben. Met de video ‘Word ingenieur’ laten we kinderen en jongeren kennis maken met het beroep van ingenieur. Om ze warm te maken voor techniek, een profielkeuze te maken in die richting en uiteindelijk een technische opleiding te kiezen.

Veel jongeren kiezen nog steeds niet voor techniek. Als beroepsvereniging van ingenieurs maken wij ons daar zorgen over. Omdat we ingenieurs keihard nodig hebben, nu en in de toekomst. Ze zijn onmisbaar voor de samenleving en spelen een belangrijke rol bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie en digitalisering. 

KIVI heeft de video ‘Word ingenieur’ gelanceerd om een beeld te geven van het werk van ingenieurs en waarom ze zo belangrijk zijn voor de maatschappij. Het filmpje is vooral bedoeld om acht- tot veertienjarigen nieuwsgierig te maken. Zodat ze enthousiast worden voor techniek en uiteindelijk een studie kiezen om ingenieur te worden.

Bekijk hier de video ‘Word ingenieur’

Help mee jongeren enthousiast te maken

Help mee kinderen en jongeren enthousiast te maken voor techniek en het ingenieursschap. Verspreid de video onder scholen, die het kunnen inzetten wanneer er over beroepsmogelijkheden wordt gesproken. Vertel vooral over je opleiding en werk als ingenieur, zodat jongeren een kloppend beeld krijgen van wat het inhoudt om ingenieur te zijn. We hebben meer ingenieurs nodig in Nederland, dus laten we vooral duidelijk maken hoe leuk het is om ingenieur te zijn!