Op donderdag 12 oktober vindt weer de Waterbouwdag plaats in Utrecht. De conferentie biedt een sterk inhoudelijk en verrassend programma met diverse actuele thema's en een expo met 30 toonaangevende bedrijven.

Thema 'Waterbouwer van de toekomst'

De waterbouwer van de toekomst vindt vele uitdagingen op zijn pad: de vervanging en renovatie opgave, de regelgeving met betrekking tot stikstof en de Kaderrichtlijn Water (KRW), duurzaamheidsambities en de gevolgen van de klimaatveranderingen en een stijgende zeespiegel. Ook werkt de waterbouwer van de toekomst steeds vaker mee aan offshore renewables. Dit vraagt om flexibele en kundige mensen die meebewegen met de ontwikkelingen en trends. Experts die met een open en creatieve blik, samen met anderen, op zoek gaan naar oplossingen.

Inspirerende lezingen

Op deze Waterbouwdag gaan we aan de hand van inspirerende lezingen hierover in gesprek. Hoe ziet de waterbouwsector eruit over 10 of 20 jaar? Welke uitdagingen en kansen liggen er? Hoe trekken we meer Young Professionals aan? Welke kennis en kunde is hiervoor nodig om de vervanging en renovatie opgave te realiseren en klimaatdoelstellingen te behalen? Hoe kunnen we de samenwerking tussen de verschillende partijen versterken? De Waterbouwdag biedt een sterk inhoudelijk en verrassend programma met diverse thema's zoals: 'Het Vervanging- en Renovatieprogramma in de constructieve waterbouw', 'Offshore renewables', 'Hoogwaterbescherming', 'Over de grenzen van de waterbouwer' en een speciale sessie voor Young Professionals met Jaime Ascencio van Reefy. Reefy is een start-up en combineert ecologie en techniek om mariene ecosystemen te herstellen en de kustlijn te beschermen.

Stefan Aarninkhof (TU Delft) en Annemieke Nijhof (Deltares) zijn dit jaar dagvoorzitters. In het plenaire programma komt o.a. Maike Akkers van het Havenbedrijf aan het woord over de transitie in de haven. Vanzelfsprekend worden er ook interessante projecten besproken zoals: Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat door Bert de Wolff van het Waterschap Noorderzijlvest en de Blankenburgverbinding door Eelco van Putten (DEME Infra).

Expo

Naast de lezingen zijn er ook interessante praktijkvoorbeelden te vinden op de Expo met meer dan 30 toonaangevende bedrijven uit de branche.

Organisatie

De Waterbouwdag wordt georganiseerd door de Vereniging van Waterbouwers in samenwerking met Rijkswaterstaat en KIVI.

Aanmelden

Meer informatie over het programma en mogelijkheid tot aanmelden vind je op www.waterbouwdag.nl.