In de nieuwe strategie van KIVI die de ledenraad in maart heeft goedgekeurd willen we als vereniging veel meer naar buitentreden en een duidelijker rol spelen in de maatschappij.

Daarvoor worden de komende tijd allerlei initiatieven ontplooid, waarbij we de afdelingen nadrukkelijk zullen betrekken. Bij jullie ligt immers de inhoudelijke kennis van de techniek!

Als een van de initiatieven gaan we een stelsel van KIVI-woordvoerders opzetten. De pers krijgt daarmee snel en gemakkelijk toegang tot de kennis en inzichten op de technologiegebieden die de woordvoerders vertegenwoordigen. Een afdelingswoordvoerder beantwoordt vragen van de pers op het vak- of regiogebied van de afdeling, helpt eventuele specialisten vinden en kan ook zelf persberichten opstellen over actuele onderwerpen. Wij hebben daarvoor met 18.000 leden alle kennis in huis.

Als afdelings-woordvoerder zoeken we leden die een grote betrokkenheid bij KIVI hebben en grote motivatie om naar buiten toe op te treden. Daarmee vergroten ze de autoriteit van KIVI en geven KIVI het podium dat het verdient. Hoe groter onze vereniging is en hoe serieuzer onze commentaren, hoe meer gewicht we in de schaal kunnen leggen. We doen hierbij ook een beroep op jouw afdelingsbestuur. Wie van jouw bestuur kan en wil optreden als afdelingswoordvoerder? De voorzitter kan dat zelf doen, maar misschien past het meer bij een van de andere bestuursleden.

Dankzij KIVI woordvoerders wordt de kennis van onze afdelingen en leden opengesteld en kan de woordvoerder op beheerste wijze persvragen beantwoorden en eventueel ook actief persberichten versturen. We geven iedere afdeling de mogelijkheid om een woordvoerder voor hun eigen vakgebied of regio aan te stellen. Bij heel grote afdelingen kan dit ook voor een deelgebied zijn. Denk bijvoorbeeld aan vakafdelingen als Medische Technologie, Kerntechniek, Geotechniek, Defensie. Regio Noord-Nederland of Noord-Midden Limburg. Speciale werkgroepen zoals Corona en Energietransitie kunnen ook een woordvoerdersrol krijgen.

Als deze woordvoerders zich pro-actief opstellen kunnen ze een netwerk met relevante journalisten en media opbouwen en onderhouden. Dat helpt niet alleen je eigen afdeling, maar ook KIVI als geheel. Een à twee keer per jaar overleggen de woordvoerders over hun ervaringen om de woordvoering te verbeteren en eventueel uit te breiden. Je kunt bij het bestuur van jouw afdeling kenbaar maken dat je deze rol wilt vervullen.

Als het afdelingsbestuur je als woordvoerder selecteert dragen zij je voor bij hoofdbestuurslid Jan Wind. Vervolgens zal het hoofdbestuur de noodzaak, de omschrijving van woordvoerderschappen en de individuele kandidaten beoordelen en stelt deze aan. Iedere woordvoerder krijgt vóór aanstelling een mediatraining en een training voor social media en het schrijven van persberichten. KIVI organiseert en betaalt deze trainingen. Reiskosten naar Den Haag en Hilversum zijn voor eigen rekening (of van de afdeling).

Graag horen wij voor 28 augustus van je dat je woordvoerder wilt worden. Stuur s.v.p. je CV en in één regel het vakgebied, regio of onderwerp waarover het woordvoerderschap zal gaan. We voeren de woordvoerderschappen om budgetredenen stapsgewijs in: wie het eerst komt……

Heb je hier vragen over, stuur dan een mail naar hoofdbestuurslid Jan Wind: jan.wind@kivi.nl of Media Adviseur Sandra Broerse: sandra.broerse@kivi.nl