Download hier de presentaties.


Programma

V.a. 16:30 uur  
Ontvangst

17:00 uur        
Inspiratielezing: Verkenning Globalisering door Anna-Carolina Zuiderduin, Stichting Toekomstbeeld der Techniek

17:15 uur        
Lezing vanuit HB/directie : Het belang van afdelingen voor onze vereniging en resultaten van survey (door Toon Buddingh)

17:30 uur        
Drie voorbeelden van best practice van een afdeling
1. Ondersteuning van de leden in hun vorming en beroepsuitoefening (door Otto Schepers, Afdeling Verkeer en Vervoer)
2. Het bevorderen van de aandacht en waardering in de maatschappij voor techniek en technische beroepen (door Coos Koster, Afdeling Elektrotechniek)
3. Het  bevorderen van het aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek in de disciplines die de leden uitoefenen, en al hetgeen met het bovenstaande verband houdt, in de ruimste zin van het woord (door Ton Mekel, Afdeling Duurzame Technologie)

18:00 uur        
Paneldiscussie met de drie afdelingen en hoofdbestuur en directeur

18:30 uur        
Indisch buffet

19:30 uur        
Workshops gekoppeld aan de drie doelstellingen
1. Marktplaats: door samenwerking en focus meer kwaliteit voor de doelgroepen (facilitator: Léon Linders, Hoofdbestuur)
2. Procesfabriek: hoe ziet het proces van meer impact eruit (samenspel tussen bureau en afdelingen) (facilitator: Toon Buddingh, Hoofdbestuur)
3. Positiespel: hoe is je positie ten opzichte van de onderwijs en onderzoeksinstellingen, welke veranderingen zijn daarin nodig? Hoe zou dat kunnen? (facilitator: Jacolien Eijer-de Jong)

20:15 uur
Wrapping up door Jacolien Eijer-de Jong

20:30 uur        
Borrel (tot 21:30 uur)