Het Nederlandse woon- en zorglandschap is in beweging.

Waar vroeger het type zorg het uitgangspunt vormde voor woonvormen, lijken vandaag de dag sociale en technologische ontwikkelingen de doorslaggevende factor te zijn. Waar draait de toekomst van wonen en zorg om? Hoe kan een slimme woonomgeving leiden tot sociale interactie tussen (kwetsbare) mensen en tot duurzame leefbaarheid?

Dit congres, georganiseerd door TU Eindhoven en KIVI, weerspiegelt de samenwerking tussen zorginstellingen, woningcorporaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen op zoek naar slimme concepten voor ‘Het Nieuwe Wonen’: een balans tussen technologische en sociale ontwikkelingen.

Beleidsmakers, bestuurders van zorgorganisaties en woningcorporaties en onderzoekers gaan in op de opgedane ervaringen, de stand van zaken binnen de lopende samenwerkingsprojecten en de plannen voor de toekomst” Uitgaande van de opgedane kennis in de diverse ‘Empathic Living Labs’ kaarten de onderzoekers nieuwe (ontwerp)principes aan die mens en technologie verbinden en de actieve en innovatieve samenwerking in de hele keten van wonen en zorg bevorderen.

De doelgroep voor dit congres bestaat uit overheden, architecten en ontwikkelaars, zorginstellingen, woningcorporaties en organisaties die bezig zijn met woonconcepten voor kwetsbare mensen. Daarnaast ook uit onderzoekers en docenten geïnteresseerd in de samenwerking tussen hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Concept Programma

 • 09:00  Ontvangst
 • 09:30-9:40 Opening door dagvoorzitter (Harm Edens)
 • 09:40-10:10 Keynote 1: De veranderende rollen in het woonzorglandschap, Esther Akkerman, (Achmea Real Estate & Finance)
 • 10:10-10:20 Doelgroep aan het woord
 • 10:20-10:50  Keynote 2: Artificial Intelligence and future living: a technology perspective, prof.dr. Milan Petkovic (Chair Trustworthy AI, Faculteit Wiskunde & Informatica, TU/e & Head of Data Science Innovation & Strategy Philips)
 • 10:50-11:10 pauze + empathy journey
 • 11:10-11:20 Millennial generation cares: jonge onderzoekers aan het woord
 • 11:20-11:50  Talkshow: Slimme en inclusieve wijken: Dagelijkse realiteit van het Nieuwe Wonen (directeur Aedes, directeur Actiz, decaan faculteit Built Environment TU/e prof. ir. Elphi Nelissen)
 • 11:50-12:25 Sessieronde 1: Praktijk van het nieuwe wonen (5/6 parallelle workshops door Aedes, Actiz, Alz.NL, SIA, HVA, HAN, TU/e, etc. )
 • 12:25-13:25 lunch
 • 13:30-14:00 Huiskamergesprek: De Empathic Living Labs aan het woord (panel: hoogleraren en bestuurders van acht woningcorporaties en zorginstellingen)
 • 14.00- 14:10  Cultureel intermezzo door Los Zand (70+ big band/koor)
 • 14:10-14:55 Sessieronde 2: Praktijk van het Nieuwe Wonen (5/6 parallelle workshops door Aedes, Actiz, Alz.NL, SIA, HVA, HAN, TU/e, etc. )
 • 14:55-15:15 pauze + empathy journey
 • 15:15-15:30 Terugkoppeling parallelle sessie
 • 15:30-16:00 Wetenschappelijk debat: De rol van opkomende technologieën in Het Nieuwe Wonen, prof. dr. ir. Masi Mohammadi (TUe), prof. dr. ir. Geert-Jan Houben (TUD)
 • 16:00-16:30 Keynote 3: Menselijke maat in Nieuwe Wonen, prof. dr. Joris Slaets (directeur Leyden Academy)
 • 16:30-17:00 Een woord van de CvB’s HAN en TU/e
 • 17:00-17:15  Afsluiting congres door dagvoorzitter
 • 17:15  Los Zand & Netwerkborrel

Naam en contactgegevens voor informatie

KIVI

info@kivi.nl