Klik hier om de opname terug te kijken

KIVI Webinar

Deel 2 uit de Webiserie: "Hoe de (water)bouw zich digitaal een weg baant door deze coronastorm"

Een ingenieuze online (water)bouw ontmoeting met het Dijkteam Zwolle, een samenwerking van Waterschap Drents Overijsselse Delta met Dura Vermeer, Ploegam, TAUW, Fugro en H+N+S++

Hoe gaan een publieke en een marktpartij samen door in tijden van deze crisis?

Webinar 2 van 4 met als titel:

"Hoe het waterbouwproject Dijkversterking Stadsdijken Zwolle zich een weg baant door deze coronastorm" 

 

                                 

 

 

                          

Webinar 2: Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Hierbij nodigen wij u weer van harte uit voor het tweede unieke KIVI Webinar uit de Webiserie over hoe de Coronastorm te trotseren in onze wereld van (water)bouwen. Hoe voorkomen we dat de Coronastorm de economische dijken in onze sector doet breken?

Medisch ingenieurs wenden al hun ingenieuze kennis aan voor slimme beademingsapparaten; zij maken overuren. Maar wat kunnen niet medische ingenieurs en adviseurs op dit moment doen opdat er in het post-coronatijdperk geen 40.000 bouwbanen verloren gaan?

De stem van het water werd ook in Zwolle gevreesd en gehoord. Eb en vloed domineerden nog maar negentig jaar geleden het waterpeil in de binnenstad. 

Zwartewater, Vecht, IJssel en IJsselmeer  bepalen tegenwoordig in hun complexe samenhang de lokale waterveiligheidssituatie.

Gericht op de toekomst versterkt WDODelta binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma de Stadsdijken Zwolle. We kijken hierbij honderd jaar voorruit en ontwerpen duurzaam, klimaat-robuust en toekomstbestendig.

7,5 km dijkversterking dwars door de stad. Industrie, woonwijken en Natura 2000 gebied vallen binnen het tracé. Stakeholders zijn de grootste werkgevers van Zwolle, buurtbewoners en mede overheden. Ruimtegebrek, een dynamische omgeving en 250 conflicterende kabels en leidingen domineren de opgave.

Peter Staats en Rick Lormans van het Dijkteam Zwolle delen met u hun corona ervaringen en dilemma’s uit de planuitwerkingsfase van dit twee-fasen-contract. Ondanks de crisis wordt er op aangepaste wijze doorgewerkt. Een team van ingenieurs, adviseurs en uitvoerders werkt in een geïntegreerde aanpak aan totstandkoming van ontwerp, vergunningen en uitvoeringsvoorbereiding in een dynamische omgeving met soms veeleisende stakeholders.

Dijkteam Zwolle is een samenwerking van Waterschap Drents Overijsselse Delta met Dura Vermeer, Ploegam, TAUW, Fugro en H+N+S++.

          

Peter Staats deelt met u het perspectief van het waterschap. Het waterschap vervult als overheid vitale functies op het gebied van waterveiligheid en volksgezondheid. Organisatorisch zijn er tal van maatregelen genomen de continuïteit hiervan te waarborgen.  Deze prevaleren uiteraard boven het voorbereiden van een project.

Toch is het van belang dat ook projecten doorgang vinden. Met zijn allen de verantwoordelijkheid nemen dat de economie door blijft draaien en dat de waterveiligheid straks op orde is. Stadsdijken werkt in de planuitwerkingfase nu toe naar ontwerp, een projectplanwaterwet en een gedegen start van de uitvoering.

Peter vervult vanuit het Waterschap de rol van projectmanager voor Stadsdijken Zwolle.

https://www.linkedin.com/in/peter-staats-46a7a64/

      

Rick Lormans laat u zien hoe een aannemers-ingenieursbureaucombinatie eerst “denkt” en dan “doet” in deze tijden van crisis. Hoe zit dat dan precies? Stadsdijken is een bijzondere samenwerking. Een tweefasencontract waarin we in de eerste fase een team met de opdrachtgever vormen. Vanuit dit Dijkteam hebben we samen bepaald hoe we de corona zo goed mogelijk het hoofd gaan bieden.

Gelukkig stond het plan van aanpak al stevig in de steigers. Hoe het ontwerp in samenspraak met de omgeving wordt vormgegeven. Onderdeel hiervan zijn het dijkontwerp, het projectplan Waterwet en andere vergunningaanvragen, diverse conditioneringsonderzoeken en het omgevingsmanagement en participatieproces. Het bijzondere aan contract Stadsdijken Zwolle is het werken met een open boekhouding. Gunning van deze opdracht vond plaats op basis van kwaliteit en samenwerking en speelde prijs geen rol, kosten des te meer. De gezamenlijkheid maakt ook dat we steeds vanuit het best for project perspectief kunnen handelen.

Rick vervult namens de bouwcombinatie de rol als Manager Techniek & Realisatie in het Dijkteam en is de beoogd projectmanager voor de realisatiefase.

https://www.linkedin.com/in/rick-lormans-853a5b1/?originalSubdomain=nl

        

Uw moderater is dit keer Henrike Branderhorst. Henrike is Algemeen Directeur van TAUW. Daarnaast is zij o.a. ook projectdirecteur van het Project Stadsdijken Zwolle voor het aandeel TAUW en vanuit die rol zeer nauw betrokken bij de continuering van de voortgang van het project Stadsdijken als gevolg van de Corona crisis. Daarom is Henrike vandaag uw gastvrouw en uw gespreksbegeleider.

https://www.linkedin.com/in/henrike-branderhorst-430ba610/

 

Uw programma

19:45 -  20:00 uur  Digitale inloop voor testen van het systeem

20:00 - 20:05 uur   Welkom namens KIVI Bouw- en Waterbouwkunde en Stadsdijken Zwolle  Ir. Henrike Branderhorst

20:05 - 20:20 uur   Duo presentatie deel 1 - De harde kant:                                                       Ing. Peter Staats en

                               Hoe helpt de techniek ons door de coronastorm?                                       Ir. ing. Rick Lormans

20:20 - 20:30 uur   Interactief deel 1 voor inbreng deelnemers, vragen en interactie o.l.v.        Ir. Henrike Branderhorst

20:30 - 20:45 uur   Duo presentatie deel 2 - De zachte kant:                                                     Ing. Peter Staats en

                               Wat doet corona met communicatie en teamwork?                                     Ir. ing. Rick Lormans

20:45 - 20:55 uur   Interactief deel 2 voor beantwoorden van vragen en reflectie o.l.v.              Ir. Henrike Branderhorst

20:55 - 21:05 uur   Deelnemers kunnen individueel via de chatfunctie suggesties

                              voor verbetering achterlaten en ideeën voor het volgende Webinar

21:20 uur               Afsluiting

 

Uw planning voor de volgende Webinars

3e Webinar   21 mei 2020   Wordt hard aan gewerkt

4e Webinar   4 juni 2020     Wordt hard aan gewerkt

 

Aanmelding via de KIVI website

Maximaal aantal deelnemers via het Teams online platform is onbeperkt.

Rond 4 mei ontvang je een e-mail met een link voor de online deelname op 7 mei 20.00 uur.

Kosten: Geen kosten.

 

Met vriendelijke groet,

Organiserend comité:

Ernst Oosterveld         Vicevoorzitter / Penningmeester KIVI B&W en Projectmanager TAUW

Defne Osmanoglou     Secretaris KIVI B&W en Waterbouwkundig ingenieur Rijkswaterstaat

Matthijs Bos                Programmacommissaris KIVI B&W en Waterbouwkundig ingenieur RHDHV

Teun Jager                  Programmacommissaris KIVI B&W 

Laurens Visser            Bestuurslid KIVI B&W en voorzitter Practische Studie TU Delft (Studiever. Civiele Techniek)