Excursie Amaliahaven KIVI / Young Pianc

Op 14 september organiseren KIVI samen met Young Pianc een projectbezoek naar de Amiliahaven in Rotterdam.

De containervolumes in Rotterdam blijven naar verwachting de komende jaren sterk toenemen. Om de leidende positie als Europa’s grootste containerhaven verder te versterken, investeert Havenbedrijf Rotterdam in de verdere uitbouw van de Prinses Amaliahaven gelegen op Maasvlakte II. In de Prinses Amaliahaven zijn containerterminals APM Terminals en RWG actief met respectievelijk 1.500 en 1.700 meter kade. De aanleg van nieuwe diepzee- en binnenvaartkades stelt deze bedrijven in staat om de overige terreinen rond deze haven verder te ontwikkelen.

De nieuwbouw komt aan weerszijden van de ongeveer 2,5 kilometer lange haven. In totaal gaat het om:

  • 1.825 meter diepzeekade met een kerende hoogte van 29 meter
  • 160 meter binnenvaartkade
  • 360 meter aan grondkeringen
  • vrijbaggeren van de kades tot een ruime 20 meter onder NAP
  • over een lengte van ongeveer 1,8 kilometer wordt een op palen gefundeerde achterkraanbaan aangelegd, waar de achterste poten van de toekomstige containerkranen over komen te rijden

Het projectbezoek wordt georganiseerd en gesponsord door Havenbedrijf Rotterdam en haar Ingenieursbureau MariTeam (samenwerking tussen SBE, M.U.C. en Iv-Infra).

De agenda voor donderdag 14 september is als volgt:

  • 13.15 uur   Afspraak bij P+R Slinge; iedereen stapt op de bus richting bouwplaats
  • 14.00 uur   Diverse presentaties over contract, ontwerp en uitvoering in de directiekeet
  • 15.30 uur   Bezoek aan de bouwplaats
  • 17.00 uur   Borrel & foodtruck
  • 18.30 uur   Vertrek per bus naar P+R Slinge

Geen PBM ’s vereist.

Alleen KIVI leden kunnen zich aanmelden. Er zitten geen kosten aan verbonden. Er is een maximum van 15 plekken + 10 reserve.