Op woensdag 22 mei 14:00 uur tot 17:00 uur organiseert het Netwerk Dijkmonitoring een workshop over Droogtemonitoring. De workshop zal plaatsvinden bij de TU Delft. KIVI leden zijn van harte uitgenodigd.

Inhoud workshop:

Klimaatverandering is een steeds belangrijker onderwerp waar we ook in de waterveiligheidssector meer en meer mee te maken krijgen. Monitoring kan ons inzicht geven in de impact van klimaat op waterkeringen.

Deze workshop zal gaan over de monitoring van droogtegevoelige regionale keringen. Tijdens de workshop komen in elk geval de volgende sprekers aan bod:

  • Bart Strijker is in 2020 gestart met het project Droogtemonitor. Hierbij zijn bij 10 verschillende kades peilbuizen en vochtsensoren geplaatst om inzicht te krijgen in jaarlijkse hydraulische variaties. Inmiddels zijn er al 3 jaar gegevens verzameld. Bart zal ons hier meer over vertellen.
  • Inge de Wolf is in 2021 gestart met een onderzoek naar de geotechnische verdieping van deze gegevens: een vertaalslag naar macrostabiliteit. Hier heeft ze recent ook aanvullend grondonderzoek & monitoringsapparatuur voor geplaatst. Inge zal ons meenemen in de insteek van haar project: waar is de monitoring op gericht en hoe is deze ontworpen?
  • Stefan Loosen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat een inzicht geven in droogte-inspecties die worden uitgevoerd op dijken tijdens droge periodes.

Aanmelden:

U kunt uw deelname bevestigen door te mailen naar netwerk@dijkmonitoring.nl