Op woensdag 29 november 14:00 uur tot 17:00 uur organiseert het Netwerk Dijkmonitoring een workshop over droogtemonitoring. De workshop vindt plaats bij de TU Delft in Delft. KIVI leden zijn van harte welkom.

Inhoud workshop

Klimaatverandering is een steeds belangrijker onderwerp waar we ook in de waterveiligheidssector meer en meer mee te maken krijgen. Perioden die natter en droger zijn dan voorheen komen steeds vaker voor. Monitoring kan ons inzicht geven in de impact van klimaat op waterkeringen.

In deze workshop richten we op de monitoring van droogtegevoelige regionale keringen. Tijdens de workshop komen de volgende sprekers aan het woord:

  • Bart Strijker is in 2020 gestart met het project Droogtemonitor. Hierbij zijn bij 10 verschillende kades peilbuizen en vochtsensoren geplaatst om inzicht te krijgen in jaarlijkse hydraulische variaties. Inmiddels zijn er al bijna 4 jaar meetgegevens verzameld. Bart zal ingaan op de metingen, de geleerde lessen en hoe deze meetgegevens gebruikt (kunnen) worden binnen waterveiligheid.
  • Inge de Wolf is in 2021 gestart met een onderzoek naar de geotechnische verdieping van deze gegevens: een vertaalslag naar macrostabiliteit. Hier heeft ze recent ook aanvullend grondonderzoek & monitoringsapparatuur voor geplaatst. Inge zal ons meenemen in de insteek van haar project: waar is de monitoring op gericht en hoe is deze ontworpen?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door te mailen naar netwerk@dijkmonitoring.nl.