Per begin 2024 treden Marinus Aalberts (voorzitter), Vyasa Sewberath-Misser (secretaris) en Marijn de Rooij (penningmeester) toe tot het bestuur van de KIVI-vakafdeling Bouw- en waterbouwkunde.

Zij vervangen daarmee respectievelijk Bas Jonkman, Patrick Oosterlo en Anneroos Brussee. Prof.dr.ir. Bas Jonkman blijft wel betrokken bij de vakafdeling als bestuurslid. De vakafdeling dankt Patrick en Anneroos voor hun inzet in het bestuur en wensen de nieuwe bestuursleden succes in hun nieuwe functie!

De KIVI-afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde heeft nu ruim 1.150 leden. De missie van de afdeling is om op onafhankelijke wijze activiteiten te ontwikkelen die het mogelijk maken de ontwikkelingen op het vakgebied te volgen door gerichte kennisoverdracht. De afdeling rekent tot haar taak het imago van het vakgebied bouw- en waterbouwkunde en van zijn beoefenaren te verbeteren. Daarnaast is het sociale element uiteraard van grote betekenis.

Er wordt actief gebouwd in Nederland. De afdeling wil u niet alleen op de hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen, maar u er ook bij betrekken. Excursies en informele bijeenkomsten bieden de gelegenheid om kennis te nemen van de nieuwe ontwikkelingen en om collega’s te ontmoeten en van hun ervaringen te profiteren. Deze activiteiten worden waar dat nodig is ook georganiseerd met andere KIVI afdelingen en kringen of andere gelieerde organisaties. De jaarlijkse Waterbouwdag is daar een goed voorbeeld van.

De KIVI afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde houdt zich o.a. bezig met:

  • rivier- en kustwaterbouwkunde;
  • droge en natte waterbouwkunde;
  • waterbouwkundige constructies;
  • dijken-bruggen-stuwen-sluizen..