Op 24 oktober j.l. heeft de kick-off plaatsgevonden van de Chartershipcommissie.

De commissie zal zich onder andere bezighouden met de eindbeoordeling van portfolio’s, de eindbeoordeling van het Professional Review Interview (PRI / Assessment) en het bewaken van het niveau van de NL-Spec ten opzichte van de UK-Spec. Daarnaast is de commissie het aanspreekpunt voor het bureau bij vragen omtrent registratie. De commissie staat onder voorzitterschap van Fellow Chartered Engineer Aad van der Horst.

De commissie bestaat uit:

De heer dr. ir. A. Aparaschivei PMP® CEng Eur Ing
De heer J. van Dam MSc CEng
De heer dr. ir. A.S.K. Elkadi CEng (Vice-voorzitter)
De heer S.J.W. Fiévez CEng
De heer ir. C. den Hartog MBR CEng
De heer prof. ir. A.Q.C. van der Horst Feng (Voorzitter)
Mevrouw ir. J.C.L. van Hout CEng FEng
De heer W.J. Karreman MSc CEng
De heer ir. H.G. Kraaijenbrink CEng
De heer F.J. de Ruiter MSc CEng
De heer drs. ing. N. Sewberath Misser Ceng
De heer ir. B.G. van der Sterren CEng
De heer ir. D.R. Visser MSc CEng RO
De heer ir. J.C.M. de Waal CEng