KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs) en het Constructeursregister RC/RO/RT bundelen hun krachten voor de verdere professionalisering van ingenieurs. Vandaag (woensdag 9 juni 2021) zijn de twee organisaties overeengekomen dat leden van het Constructeursregister zich voortaan direct professioneel kunnen registeren bij KIVI.

PERSBERICHT

9 juni 2021

Professionele registratie van constructeurs verder geprofessionaliseerd

Links: Marc Unger, rechts Miguel Delcour

Dankzij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst kunnen registerontwerpers (RO’s) zich nu rechtstreeks laten kwalificeren als Chartered Engineer (CEng). Registerconstructeurs (RC’s) kunnen direct worden geregistreerd als Incorporated Engineer (IEng). 

Chartered Engineer (CEng) en Incorporated Engineer (IEng) zijn twee internationaal erkende titels voor ingenieurs uit alle vakdisciplines. IEng is bestemd voor ervaren ingenieur die over ten minste een bachelordiploma beschikt. Wie CEng wil worden, dient, naast de vereiste ervaring, minimaal een masterdiploma te overleggen.

In beide gevallen worden de kandidaten getoetst op hun kennis en inzicht in engineering, expertise in het ontwikkelen en ontwerpen van onder meer producten, systemen en processen, leiderschap, communicatieve vaardigheden en professionele (maatschappelijke) toewijding. Zo’n toetsing op kerncompetenties gebeurt niet alleen bij registratie, maar ook periodiek voor het behoud van de erkende titel. Via permanente educatie dient de Chartered en Incorporated Engineer voortdurend te werken aan de eigen professionele ontwikkeling.

Het Constructeursregister RC/RO/RT kent een overeenkomstig stelsel van toetsing, toelating en verplichte permanente educatie, maar dan wel exclusief voor ingenieurs die zich beroepsmatig bezighouden met het ontwerpen en detailleren van constructies.

De Registerconstructeur (RC) is een deskundige en ervaren constructeur met een grondige opleiding, kennis en ervaring op het gebied van construeren, affiniteit met verwante vakgebieden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De Registerontwerper voldoet aan nog hogere eisen. De RO brengt ruimere werkervaring in en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het constructief ontwerp en de constructieve veiligheid.

Het Constructeursregister en het Chartered-/Incorporated Engineer-systeem van KIVI kennen niet alleen een overeenkomstige procedure van beoordelen, verplichte bij-/nascholing en controle; ook de hoofddoelen zijn gelijkluidend: het bevorderen en bewaken van de deskundigheid en professionaliteit van de constructeur dan wel de ingenieur. Voeg daaraan toe dat de organisaties achter beide systemen vertrouwen hebben in elkaars aanpak en een nadere samenwerking ligt voor de hand.

Bij toetreding tot het KIVI-systeem hoeven de leden van het Constructeursregister nu geen aanmeldings- en beoordelingskosten meer te betalen, wel is een KIVI Chartership Lidmaatschap vereist. Ook hoeft door deze samenwerking de RO of RC zich niet opnieuw te kwalificeren voor het Chartered register.

Meer informatie over de titels en register: 

charteredengineer.nl  (KIVI)
constructeursregister.nl


Noot voor  de redactie:

Nadere inlichtingen of aanvullende informatie kunt u inwinnen bij:
Andries Ritsema, contactpersoon KIVI, e-mail chartered@kivi.nl, 070 3 919 881