Sinds 1948 ontwikkelt Lely een groot scala aan machines voor de voederwinning en voedersamenstelling, managementsystemen, stalinrichtingen, stalontwerp, mestverwerking, reductie van ammoniakemissie, etc. Door deze grote variatie aan innovatieve producten, is Lely wereldwijd bekend geworden en blijft zich inzetten voor de agrarische sector. De gezondheid van de runderen is in de visie van Lely van cardinaal belang; een van de pijlers bij de ontwikkeling van hun producten.

Door het bestuur van KIVI Duurzame Technologie is een  serie lezingen (WUR en Tauw) over melkveehouderij in het voorjaar  van 2023 georganiseerd en was het begin van het thema stikstof in de rundveehouderij.

Op 18 september 2015 bracht DT een  bedrijfsbezoek aan Lely. Hierbij kwamen alle aspecten van duurzaamheid waaronder innovatie, productie , in bedrijfstelling, opleiding, onderhoud, etc. aan de orde. In de tussentijd waren er talloze politieke discussies over ammoniak-, stofemissies en reukhinder van de veehouderij en de gevolgen hiervan voor de omgeving. Na lang discussiëren werd tenslotte onderkend dat innovaties ook een bijdrage kunnen leveren.

Lely ging intussen gestaag door met het realiseren van succesvolle innovaties die significant bijdragen aan duurzame ontwikkeling in de hele keten van de rundveehouderij.

Zo bracht Lely in 2020 de Lely Sphere op de markt die tot 77% ammoniak reductie behaalt.

De rode lijn van het bedrijfsbezoek zal dan ook nu weer gestage duurzaamheidsontwikkeling in de melkveehouderij zijn waar Lely al decennia succesvol mee bezig is.

De presentaties worden verzorgd door Charlotte Visser (werkt specifiek voor de Lely Sphere) en Judith Vollering-Janmaat (specialist duurzaamheid).

Programma:

13.30 uur   Ontvangst

14.00 uur   Presentatie in auditorium en fabriekstour

16.00 uur   Afsluiting

Kosten: € 10,00 voor KIVI leden en € 15,00 voor niet-leden. De toegang voor studenten is gratis.

Contact: Andre Dijkmans, Duurzame Technologie, e. dijk9087@planet.nl, t. 06-20249738

Informatielinks:

Website Lely: http://www.lely.com/

Melkrobot Astronaut: https://www.lely.com/nl/oplossingen/melken/astronaut-a5/

Lely Sphere – mestverwaardingssysteem: https://www.lely.com/nl/oplossingen/huisvesting-en-verzorging/sphere/