Bustour met presentatie en lezing in het kader van landschapsontwikkeling omgeving Haarlem, Schiphol en Amsterdam in verleden, heden en toekomst. met de bijdragen hiervan aan de klimaattransitie, leefomgevingskwaliteit en verduurzaming door enorme, door ingenieurs beschreven transities.

Datum: vrijdag 12 april 2024
Tijd: 11.00 – 19.30 uur  (voor deelnemers alleen aan deel 2 is de tijd 17.00 – 19.00 uur)
Verzamel-, vertrek- en terugkompunt bustour: Busstation Aalsmeer. Het busstation is gemakkelijk te bereiken vanaf treinstations Amsterdam Arena, rechtstreeks met lijnbus 171 en ook via de treinstations Schiphol en Hoofddorp met diverse rechtstreekse lijnbussen  
Diegenen die met de auto komen, kunnen deze gratis parkeren bij ‘In den Ossewaerd’ naast Vuurlijn 50 1424NS  in de Kwakel, waarvandaan om 10.45 de bus vertrekt naar busstation Aalsmeer.

Georganiseerd door Vakafdeling Duurzame Technologie KIVI (DT) 
Door van de geschiedenis te leren kunnen we de klimaat- en ecologieproblematiek aanpakken door o.a. duurzame groenaanplant en schone groene energieoplossingen.
 
De bustour
De KIVI vakgroep Duurzame Technologie neemt u mee on tour om inspiratie op te doen voor de rol van effectieve groenvoorziening als landschapsinrichting voor de nabije toekomst. U wordt tijdens de bus-tour  via beeldscherm en toelichting op interessante ontwikkelingen gewezen. Wij laten zien hoe onze recente voorouders met beperkte middelen, spierkracht en schep ons landschap destijds in transitie hebben gebracht. Wat groen was is soms blauw (Westeinderplassen) en wat blauw was is nu groen (Haarlemmermeerpolder). Terugblikken op een groenblauwe historie letterlijk onder de rook van Schiphol, met bijzondere hoogtepunten, levert ideeën voor innovatie en vervanging van fossiele energie door groene energie op. Groen blauw staat voor inpoldering, veenontgravingen, bosaanleg en nabije vervanging fossiele energie door een efficiënt productieproces bij de Breekhoorn. Ook laten we zien hoe op moderne wijze op deze biomassawerf veenvervanging wordt geproduceerd. De route (zie bijlage 2) voert ook langs liniedijken van de Stelling van Amsterdam, die tussen 1910-1920 als Amsterdamse verdedigingslinie is aangelegd waarbij Amsterdam in tijden van oorlog rondom van de buitenwereld geïsoleerd kon worden met aaneensluitende waterpartijen als tijdelijke bufferzones.  
Ook laten we ons oog vanuit het landschap vallen op zeldzame bouwkunst en techniek, zoals het door KIVI geadopteerde stoomgemaal Cruquius, wat we binnen bezoeken en de krachtige stoomketel starten, de kerkgebouwen van architect Cuypers en een bijzondere Watertoren naast Westeinderplassen.
Daarbij laten we zien hoe Schiphol een prominente rol in het landschap heeft gekregen met  een specifiek banenstelsel , het MH17 monument en spottersplaatsen.  

De bustour eindigt bij    waar we het programma voort zetten!

Presentatie nieuwe groenvoorziening “”Duurzaam Prestatiegroen””

Hier kijken we terug op de bustour en wordt er vervolgens een presentatie gehouden over beoogd prestatiegroen en het uitvoeringsbestek van aanleg, onderhoud en oogsten van dit prestatiegroen. Ook komt de tienvoudige bijdrage aan het continu verbeteren t.b.v. van een steeds duurzamer Aarde aan de orde. In een bestek is beschreven hoe onder verschillende omstandigheden en op verschillende locaties een moderne groenvoorziening kan worden gerealiseerd die heel sterk bijdraagt aan een duurzamere Aarde en afbouwen van fossiele brandstoffen.

Het duurzame prestatiegroen en het uitvoeringsbestek zijn wetenschappelijk onderbouwde en praktisch beproefde innovatieve circulaire methodes voor groenvoorziening. Er wordt uitgelegd welke kernkwaliteiten deze groenvoorziening heeft en zich in positieve zin onderscheidt van de gebruikelijke groenvoorzieningen in Nederland. Deze innovatieve groenvoorziening heeft vele voordelen waarvan o.a. een aanzienlijke afvangst van CO2, opwaardering van biodiversiteit, stikstofafvangst, bodemverbeteraar, productie van groene waterstof en verbetering van de leefomgeving en minder (verkeer)slachtoffers.

De ontwikkeling van duurzaam prestatiegroen is nu in het stadium gekomen waarbij een forse opschaling mogelijk is. Ook wordt aangegeven welke bijdrage hiermee geleverd kan worden aan het Klimaatplan 2030. In bijgaande figuur zijn de bijdragen van het prestatiegroen als duurzame groenvoorziening in onderlinge samenhang schematisch weergegeven.

Ter afsluiting is er een Walking Dinner van 1,5 uur, waarbij u van alles voorgeschoteld krijgt. 

De kosten voor het Walking Dinner zijn inbegrepen in de deelnemersprijs.

Programma deel 1

Tot        10.45 uur: Instappen in touringcar op  parkeerplaats Vuurlijn tegenover ‘In den Ossewaerd’

11.00 – 11.30 uur: Ontvangst en samenkomen in touringcar bij Busstation Aalsmeer

11.45 – 17.00 uur: Bus-tour met presentatie over de bezienswaardigheden door Ton van Oostwaard

Programma deel 2

17.00 – 17.15 uur: Aankomst bij en ontvangst in “”In den Ossewaerd””, inclusief drankje en hapje

17.15 – 18.00 uur: Presentatie door A. Dijkmans en Ton van Oostwaard: duurzaam prestatiegroen

18.00 – 19.30 uur: Walking Dinner en napraten aan tafel.

19.30 -  19.45 uur: Retour met bus naar Busstation Aalsmeer en richting treinstations of auto.

Kleding: Gewone kantoorkleding met stevige schoenen en regenjas (voor het geval dat!).

Bereikbaarheid: Met verschillende vormen van openbaar personenvervoer is Busstation Aalsmeer bereikbaar. Zie bijlage 1 bereikbaarheid Busstation Aalsmeer

Parkeren: Met de auto kom dan bij voorkeur naar de parkeerplaats Vuurlijn tegenover ‘In den Qssewaerd’ en stap hier vòòr 10.45 uur in de touringcar of eventueel nabij de Zwarte- weg en Brandweerkazerne vlakbij busstation Aalsmeer, waar OV-reizigers instappen.

Contactgegevens: Ton van Oostwaard, bestuurslid KIVI Duurzame Technologie, e-mail tonvanoostwaard@gmail.com, tel. 06-30093090.

Aanmelden via KIVI-website tot uiterlijk 10 april 2024

Bij aanmelden kunt u kiezen uit programma deel 1 +  deel 2 of alleen deel 2.

Informatie links: Tussenstops: Cruquius (KIVI) stoomgemaal 1934, de Breekhoorn, Watertoren Aalsmeer, houtzagerij Amsterdamse Bos en de Bosbaan, MH17 monument, Spottersplek Schiphol, aankleding 2 kilometer Beneluxbaan, liniedijken en hoofdvaart t.b.v. drooglegging Haarlemmermeer.

Bijlagen (zie hieronder):

  1. Bereikbaarheid busstation Aalsmeer
  2. Wat gaat u zien tijdens de bustour

In onderstaande  figuur zijn de bijdragen van het prestatiegroen van deze duurzame groenvoorziening aan ecologie, landschap, gebruiksmogelijkheden en functies in onderlinge samenhang symbolisch weergegeven. Tijdens de presentaties meer hierover.

Bijlage 1: Bereikbaarheid busstation Aalsmeer

Het busstation Aalsmeer ligt aan de busbaan langs de N 196, ter plaatse bekend als de Burgemeester Kasteleinweg, net ten oosten van de rotonde kruisend met de Zwarteweg  (de tourbus start om 10.45 vanaf parkeerplaats tegenover Vuurlijn  50 1424 NS de Kwakel voor automobilisten en 11.30  vanaf busstation Aalsmeer, voor OV-gasten en eventueel ook auto’s.

Onderstaand ziet u de lijnroutes die langs het busstation Aalsmeer langs de  N196 komen. Vanuit meerdere treinstations zoals Amsterdam Arena, Hoofddorp, Schiphol en Stations Amsterdam Centraal en Zuid kunt u zich met buslijnen 171 e.a. naar Aalsmeer laten brengen, alwaar de touringcar voor de KIVI-Tour u vanaf 11.00 uur opwacht en om 11.30 uur vertrekt. U kunt uiteraard ook met de auto komen en nabij de Ossewaerd Vuurlijn 50 parkeren.

Na de bus-tour volgt in den Ossewaerd een presentatie over duurzame groenvoorziening en het Walking Dinner waarna u weer met de touringcar naar het busstation gebracht wordt.

Openbaar Vervoer

Aalsmeer is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Neem bus 357 vanuit Amsterdam, bus 198 vanaf Schiphol, bus 171 vanaf Amsterdam Arena. Of neem de trein naar Station Hoofddorp en dan bus 340 naar Aalsmeer. Zie voor details de bijlage onder. 

Er is een speciale dagkaart voor het openbaar vervoer, geldig in metro’s, trams en bussen van GVB, Connexxion en eBS. Deze kaart is geldig in Aalsmeer en te koop bij VVV-agentschappen.

(Direct parkeren bij de liniedijk Ossewaerd a/d Vuurlijn 50 is ook mogelijk tussen 10.00 en uiterlijk 10.45 uur voor bus vertrek naar busstation Aalsmeer om daar allen met koffie-thee te verwelkomen)

Bijlage 2: Wat gaat u zien en hierover horen tijdens de bustour

De route en bezienswaardigheden tijdens de bustour 

 

Locatie en vroegere functie(s)

Huidige functie(s)

1

Ontvenen Westeinderplas voor brandstof

Nu recreatiegebied

 

2

Historische watertoren

Prachtige Architectuur

3

Aanplant Amsterdamse Bos voor toekomstige brandstof. Aangelegd tussen1934 en 1970

Nu recreatiegebied

4

Torens Cuyperskerken  voor uitzicht en het horen van klokkengeluid

Nu historisch erfgoed, bidden dat het goed komt

5

Watertoren voor buffering en druk op de waterleidingen 

Nu historisch erfgoed, drinkwater pure noodzaak, watertoren geen noodzaak

6

Het Groene Hart   

Overgebleven veengebied nu voor veehouderij

7

Flora – Holland

Teeltmedium klimaatadaptief groen

8

Haarlemmermeer Floriadeterrein 2002 en

Wereldtuinbouwtentoonstelling                            

Diep ontgronden voor wegenaanleg

Haarlemmermeerbos

9

De Breekhoorn composteerinrichting om klimaatsubstraat produceren om veen te besparen

Groenrecycling en oplossing als vervanging van veen in de potplantenteelt

10

Land-art park Schiphol

Vliegtuiglawaai: akoestische probleemoplossing; stikstofreductie

11

Spottersplek Schiphol Kaagbaan 

Moderne attractie met opstijgende vliegtuigen

12

Monument MH17

Monument vliegtuigongeluk Oekraïne in het landschap

13

Beneluxbaan – duurzaam prestatiegroen

Verbindingsweg toekomst klimaat- bestendig en om in de toekomst van biomassa  groene waterstof te maken

14

Fort Vrouwentroost en liniedijk Stelling van Amsterdam

Afscheidsplek van soldaten, nu historisch erfgoed en bescherming tegen overstroming

15

Einde bustour en bijeenkomst in ”In den Ossewaerd”

Presentatie André Dijkmans en Ton van Oostwaard over moderne duurzame groenvoorziening en bijbehorend bestek

Adres ”In den Ossewaerd”: Vuurlijn 50, 1424 NS De Kwakel; tel: 029-7520075

Opmerking: Een routekaart van de bustour is in de maak en zal t.z.t aan deze bijlage worden toegevoegd