De sheets van de presentaties kunt u vinden onder 'Documenten'

Graag nodigen wij u uit voor een MEET & GREET bijeenkomst, waarin wij de op het milieu gerichte technologieën van 2023 bespreken. Uiteraard doen wij dat aan de hand van interessante sprekers (zie programma hieronder). 

Bovendien is het een mooie gelegenheid om kennis te maken met elkaar en met het nieuwe bestuur van de KIVI afdeling Duurzame Technologie.

 Dit zijn de onderwerpen en sprekers die we bij de transities in de samenleving hebben geselecteerd:

  • Invloed van stikstof op de natuur
  • Biovergassing technieken

  • Wind op zee

  • Milieuvriendelijk ondernemen

  • CO2 reductie

De presentaties helpen ons beslist weer wat verder en er is voldoende tijd om op interactieve wijze van gedachten te wisselen over hoe wij als ingenieurs een beeld kunnen krijgen van deze in de aandacht liggende onderwerpen.

De Meet & Greet zal plaatsvinden in Congrescentrum Antropia in Driebergen, goed te bereiken met zowel auto als openbaar vervoer.

Het programma ziet er als volgt uit:

15:00 uur   Ontvangst met koffie en thee

15:30 uur   Opening door Wim van Beers, voorzitter KIVI Duurzame Technologie

15:45 uur   De invloed van stikstof op de natuur, Aerius model en metingen

Roger Stoeltie en Albert Brouwer van Advies- en Ingenieusbureau Tauw geven hiervan een goed beeld met uitleg over metingen en welke stikstofverbindingen schadelijk kunnen zijn voor het milieu

16:30 uur   Verwerking biomassa door vergassing en plasmaraffinage tot groene waterstof

Karl Dirkes (mede oprichter van DCES) presenteert hierover. Op hoofdlijnen zal het geïntegreerde proces “ vergassing en plasmaraffinage” voor de duurzame verwerking van biomassa en andere organische en anorganische reststoffen en afvalstoffen worden gepresenteerd. De eindproducten zijn schone groene waterstof (energiedrager en grondstof) en schone vloeibare kooldioxide (o.a. groentekassen).  Verder wordt de stand van zaken m.b.t de introductie en de mogelijkheden voor de nabije toekomst geschetst

17:15 uur   Klaar voor klimaat adaptoive landschapsaanpassing (TvO; AD)

André Dijkmans en Ton van Oostwaard presenteren een innovatieve methode om CO2 te kunnen reduceren. Kwaliteitscoulissen® een wetenschappelijk onderbouwde en praktisch beproefde innovatieve circulaire groenvoorziening. Deze heeft vele voordelen waarvan o.a. een aanzienlijke afvangst van CO2. De ontwikkeling van de Kwaliteitscoulissen® is nu in het stadium gekomen dat een forse opschaling mogelijk is. Ook wordt aangegeven welke  bijdrage hiermee geleverd kan worden aan het Klimaatplan.

18:00 uur   Verdere kennismaking en lichte warme maaltijd

18:45 uur   Onderzoek naar stikstof verminderende technieken bij 100 boeren in de melkveehouderij

Carsten Schep (WUR) legt technieken voor de melkveehouderij uit die schade aan het milieu kunnen verminderen.

19:30 uur   Wind op Zee

Presentatie door Floris Blonk (TKI) betreffende de geplande innovaties voor windturbines in 2023.

20:15 uur   Afsluiting door de voorzitter en gelegenheid om na te praten

21:00 uur  Einde van de bijeenkomst

Kosten: 10 Euro voor KIVI leden en 35 Euro voor overigen (inclusief catering). Studenten kunnen gratis deelnemen.

Aanmelden: via de KIVI website.

Graag tot ziens op 23 maart!

Klik hier voor een overzicht van de overige lezingen uit de serie Stikstof en Landbouwtransitie