De sheets van de presentaties zijn te vinden onder 'Documenten'

De KIVI afdeling Duurzame Technologie organiseert samen met de Wageningen University & Research een lezingenserie over de landbouwtransitie en stikstofproblematiek. Daarbij ligt het accent op de techniek en mogelijke oplossingen rond boerenbedrijven voor schoon (oppervlakte)water, minder schadelijke emissies en herstel van de natuur in Nederland. Complexe problematiek waarbinnen oplossingen moeten komen voor verdienmodellen voor boeren en ketenpartijen. Daarbij is het zaak dat we praten over begrippen die de lading dekken en problemen niet ontkennen, maar gezamenlijk een uitweg zoeken. 

Het is een groot speelveld waarvoor oplossingen moeten komen en waarin ontkenners niet te hooi en te gras in kunnen grasduinen.

Het speelveld                                                                                    Landbouwtransitie

Op woensdag 17 mei vindt de derde en laatste bijeenkomst in deze serie plaats.  

Lezing: Rapport Remkes, wat kan er wel? Het grotere plaatje waarop aangestuurd wordt in landbouwtransitie 

Spreker: Dr. Martin Scholten, Advisor at Wageningen University & Research; Aarhus University and Imago

Lezing: De rol van technische innovaties bij het oplossen van de stikstofproblematiek met effectief een aantoonbaar resultaat

Spreker: Dr. ir. Nico Ogink, Onderzoeker Milieu en Veehouderij WUR 

Lezing: Economische actoren bij het stikstofprobleem: business cases 

Spreker: Dr. ir. Roel Jongeneel, Universitair docent and senior scientist bij Wageningen EconomicResearch: EU landbouw- en voedselbeleid, market outlook

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

16.30 uur   Ontvangst met koffie en thee

16.55 uur   Opening door KIVI

17.00 uur   Presentatie door Martin Scholten

17.45 uur   Presentatie door Nico Ogink

18.30 uur   Pauze met een maaltijd

19:15 uur   Presentatie door Roel Jongeneel

20:00 uur   Afsluiting en gelegenheid om na te praten

Kosten: 25 Euro voor KIVI leden en 40 Euro voor overigen. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en diner. Studenten kunnen gratis deelnemen.

Aanmelden: tot uiterlijk 15 mei via de KIVI website.