Tijdens de Meet & Greet van de vakafdeling Duurzame Technologie op 19 februari 2019 heeft de heer Menno Broers een goede en interessante presentatie gegeven onder de titel “Project verduurzaming aan de Grevelingendam” De innovatie biedt naast een directe verduurzaming ook een bijdrage aan indirecte verduurzaming voor het uit uitvoeren van metingen, testen en studies in een praktijksituatie. Hij heeft ons toen uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek aan de werkzaamheden.

Zo zal na de voltooiing in 2019 het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) aan leveranciers van technologie in getijdenenergie de mogelijkheid bieden hun producten te testen, te certificeren, te valideren en te demonstreren in een volledig ‘live’ getijdenomgeving. Ook zal TTC-GD voorzien in de demonstratie van 4 turbines met een totaal vermogen tussen 0.5 en 1.0 MWe energie.

Ter voorbereiding verwijzen we u naar de website https://www.bt-projects.com/portfolio-items/tidal-technology-center-grevelingendam/

Zowel ontwerp, bouw en gebruik van deze innovatieve infrastructuur bieden hoogwaardige werkzaamheden en kunnen tot spin-off over de gehele wereld leiden. Innovatie en verduurzaming gaan  hier als zo vaak hand in hand: Planet – People – Profit. De heer Menno Boers zal de deelnemers het project uitleggen en met ons het werk bezoeken.

Programma:

13.00 uur  Ontvangst en registratie presentie deelnemers

13.30 uur  Welkom

13.40 uur  Presentatie door Menno Broers 

14.20 uur  Voorbereiding rondleiding

14.30 uur  Rondleiding

16.30 uur  Napraten, evaluatie, frisje/nootjes en sluiting

17.00 uur  Einde bezoek

Bereikbaarheid                                

De locatie  is goed te bereiken met de auto (er is voldoende parkeergelegenheid), echter minder goed met het openbaar vervoer. Mocht u met het openbaar vervoer willen komen, dan kunt u desgewenst opgehaald worden op het busstation in Bruinisse. De snelbus vanuit Rotterdam rijdt op dit station. Als u hiervan gebruik wilt maken geef dat dan per e-mail door aan André Dijkmans. Geef dan ook aan hem door hoe laat u opgehaald wilt worden.

Veiligheid

Voor de rondgang over het bedrijf worden lange broek, lange mouwen en veiligheidsschoenen of stevige schoenen aanbevolen. Daarnaast zorgt het bedrijf voor zover nodig voor aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsinstructies. Let op! Er zijn voor 20 personen helmen en hesjes beschikbaar. Er mogen meer dan 20 personen komen, maar dan dient u zelf voor veilgheidsschoenen/stevige schoenen te zorgen. Ook indien mogelijk voor een veiligheidshelm zorgen. U kunt via de website aangeven of u zelf voor veiligheidsschoenen en/of veiligheidshelm zorgt.

Contactgegevens: André Dijkmans, Duurzame Technologie dijk9087@planet.nl; tel. 06-20249738