De KIVI afdeling Duurzame Technologie organiseert samen met de Wageningen University & Research een lezingenserie over de landbouwtransitie en stikstofproblematiek. Daarbij ligt het accent op de techniek en mogelijke oplossingen rond boerenbedrijven voor schoon (oppervlakte)water, minder schadelijke emissies en herstel van de natuur in Nederland. Complexe problematiek waarbinnen oplossingen moeten komen voor verdienmodellen voor boeren en ketenpartijen. Daarbij is het zaak dat we praten over begrippen die de lading dekken en problemen niet ontkennen, maar gezamenlijk een uitweg zoeken. 

Het is een groot speelveld waarvoor oplossingen moeten komen en waarin ontkenners niet te hooi en te gras in kunnen grasduinen.

Het speelveld                                                                                   Landbouwtransitie

Op woensdag 14 juni vindt de laatste bijeenkomst in deze serie plaats.

Lezing: Landbouwtransitie - Wat gebeurt er in de provincie?

Spreker: Manager Programma landbouw Provincie Gelderland

Lezing: Economische actoren bij het stikstofprobleem: business cases 

Spreker: Dr. ir. Roel Jongeneel, Universitair docent and senior scientist bij Wageningen Economic

Research: EU landbouw- en voedselbeleid, market outlooks, de zuivelsector en milieu-issues (incl. biodiversiteit).

 

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

17:00 uur   Ontvangst met koffie en thee

17:25 uur   Opening door KIVI

17.30 uur   Presentatie door provinciale medewerker Landbouw   

18.15 uur   Pauze met een maaltijd

19:00 uur   Presentatie door Roel Jongeneel

19:45 uur   Afsluiting en gelegenheid om na te praten

Kosten: 25 Euro voor KIVI leden en 40 Euro voor overigen. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en diner. Studenten kunnen gratis deelnemen.

Aanmelden: tot uiterlijk 12 juni via de KIVI website.