De afdeling Duurzame-Technologie van het KIVI organiseert met medewerking van de WUR acht lezingen over de landbouwtransitie en stikstofproblematiek

In deze lezingen zal het accent liggen op techniek. De lezingen kunnen sturing geven aan de mogelijke oplossingen rond de uitdagingen rond boerenbedrijven, schoon (oppervlakte) water, minder schadelijke emissies en herstel van de natuur in Nederland. Het is belangrijk dat er goede oplossingen komen over verdienmodellen voor de boeren en ketenpartijen, dat we praten over begrippen die de lading dekken. Het is een groot speelveld waar binnen oplossingen moeten komen en waar in ontkenners niet te hooi en te gras kunnen grasduinen.

Het speelveld                                                                                    Landbouwtransitie

Klik hier voor een overzicht van de lezingen