Naar aanleiding van de eerste Meet & Greet die de vakafdeling Duurzame Technologie (DT) op 8 februari 2017 organiseerde zijn er 2 projecten waaraan leden van DT actief deelnemen vanuit hun kennis en ervaring: Jan Assink en John Susebeek.

Maatschappelijk Lokaal Goed Bezig in Lochem – John Susebeek

LochemEnergie is een initiatief van burgers die willen dat de energie nodig voor Lochem in 2030 in onze eigen gemeente geproduceerd gaat worden. Door burgers en door bedrijven.

Zie voor nader informatie www.lochemenergie.net/je-eigen-energie

En hierbij is KIVI DT actief als energie coach en het ontwikkelen van een rekentoolbestek dat deze doelstelling voor eigen energie opwekking, moet ondersteunen.

Zie voor een nadere omschrijving en de rol van de energiecoach bij LochemEnergie https://www.lochemenergie.net/producten/een-energiecoach-bij-u-thuis.

LochemEnergie zet zich verder ook in, in Europees verband, voor het verspreiden en delen van haar opgedane kennis. Een voorbeeld hier van is de recent gehouden ECCO conferentie in Lochem. Een platform organisatie waar LochemEnergie een partner in is: ECCO-conferentie