Het bestuur van de afdeling Filosofie en Techniek heeft het genoegen u uit te nodigen voor de discussieavond op 15 mei aanstaande met als onderwerp:

Klimaat-schisma

De attractie van de angst beïnvloedt de keus van de maatschappij over de oorzaak van klimaatverandering; niet de wetenschap. Rationaliteit qua maatschappelijke gevolgen is afwezig. Er is debat, maar de fundamenten voor de stellingnames ontbreken.

De ideologische tweespalt vertoont trekjes van controverses in het verleden. De aarde rond of plat, de zon die al of niet om ons heen draait, de bouw van kathedralen, de heksen, de intelligentie van natuurvolken, de aflaten van de kerk, de talloze voorspellingen van een naderend einde, de zure regen, de sneeuw op de Kilimanjaro, de geldigheid van de relativiteitstheorie. De lijst is eindeloos. Soms leidden ze tot geweld...

Over de spreker

De loopbaan van Kees le Pair was na een jaar of acht natuurkundig onderzoek, beslissen over de financiering van wetenschappelijke onderzoekingen. Eerst alleen fysische, later allerlei technische. Daar leerde hij het onderscheid tussen twee soorten uiterst capabele adviseurs, de ene de product-kampioenen en de andere de relatieve buitenstaanders.

Kees le Pair heeft voor zijn werk en inzet brede en diepe waardering gekregen. Zie ook zijn levensbeschrijving:  

https://www.clepair.net/levensbeschrijving/cv.htm

De Technische Universiteit Delft promoveerde hem tot eredoctor in alle daar bloeiende wetenschappen. En in Duitsland werd hij Ehrenmitglied van de Wischenschafts Forscher.

De Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen gaf hem voor zijn goede en slechte daden De Zilveren Penning. Koningin Beatrix maakte hem Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een zeldzaam dier in de lage landen. 

NB De plaats van de bijeenkomst is veranderd. De vergaderzaal bevindt zich boven Restaurant Se7en. Dit is enveneens op loopafstand van het station Utrecht CS.

Programma

 -  uur Inloop met koffie
 -  uur Start lezing