Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Voor een plek op de reservelijst kun je een mail sturen naar Elfride.dijkstra@kivi.nl

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Bij Amstelveen legt Rijkswaterstaat de A9 over een lengte van 1,6 kilometer verdiept aan, met drie overkappingen: één ter hoogte van het Oude Dorp, één ter hoogte van het Stadshart en één ter hoogte van het Bovenlandpad. Op andere plaatsen langs de weg komt in totaal veertien kilometer aan geluidsschermen. Het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht is het vijfde en tevens laatste traject van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. (SAA)

Het DBFM contract wordt uitgevoerd door het consortium VEENIX (Macquarie Capital, Siemens Count&Cooper en FCC Construccion)  alwaar we deze middag ook te gast zijn. 

Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:

Inloop vanaf 13:30 uur start om 14:00 uur: 

•   Presentatie Het project in vogelvlucht door ir. Robin Vervoorn – Ontwerpmanager Verdiepte Ligging Amstelveen

•   Presentatie Ontwerp “Deep Cut” door Ir. Yannick Liem - Geotechnical Lead Engineer Verdiepte Ligging Amstelveen

•   Presentatie Ontwerp “Civil Structures” door ir. Johan Schuringa - Geotechnical Engineer Civil Structures

We sluiten de middag af met een bezoek aan de bouwplaats en zullen rond 17:00 uur afronden.

De rondleiding wordt verzorgd door ir. Reza Sourani - Lead work preparation deep cut Amstelveen

Maximaal 30 deelnemers, aanmelden via de KIVI website