Het bestuur van KIVI-afdeling Geotechniek en Young KIVI Geotechniek nodigen u van harte uit voor De Algemene Ledenvergadering op 23 mei 2023. De bijeenkomst vindt plaats bij de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude (Hoogedijk 1D, Katwoude). Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt de stand van zaken van de Afdeling voor Geotechniek toegelicht. De Ledenvergadering wordt gecombineerd met een bezoek aan de Markermeerdijken.

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:

12.00 – 13.00 Inloop en lunch

13.00 – 14.00 ALV in de Filmzaal van de EXPO Dijk in Uitvoering

14.00 – 14.30 Technische presentatie Markermeerdijken

14.30 – 16.00 Langs de dijk met minibussen

16.00 Borrel

Deelname is gratis voor KIVI-leden en voor studenten en kost € 165,-- voor niet-leden.
Aanmelden via de KIVI website.
Informatie: Joris van Ruijven, email joris.vanruijven@deltares.nl

Wij hopen u op 23 mei te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van KIVI Geotechniek