Anders dan andere jaren zal er worden begonnen met een aantal lezingen en een bouwplaats bezoek rond het project RijnlandRoute. Na dit programma zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden waarin de stand van zaken betreffende de Afdeling voor Geotechniek wordt toegelicht. De Ledenvergadering wordt afgesloten met een buffet.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44.

De presentaties en het bouwplaats bezoek worden verzorgd door bouwcombinatie Comol5.

Sprekers:

Bart Peerdeman, Comol5
Marijn Brugman, Comol5
Jeroen de Leeuw, ConGeo

Naam en contactgegevens voor informatie:

Patrick IJnsen, email p.ijnsen@vanthekgroep.nl

Programma

 -  uur Ontvangst in De Gouden Leeuw
 -  uur Bart Peerdeman: De RijnlandRoute – Een integraal ontwerp van de tunnel en de voortgang van de bouw
 -  uur Marijn Brugman: De Boortunnel – De 2,3 km lange boortunnel - boren, vriezen, ontgraven en bouwen
 -  uur Jeroen de Leeuw: Bouwkuipen en fundaties van het Tunneltracé
 -  uur Bezoek aan Startschacht en Bezoekerscentrum
 -  uur Ledenvergadering KIVI Afdeling voor Geotechniek. Hierin wordt verslag gedaan van het afgelopen jaar
 -  uur Buffet