De Nederlandse Geotextiel Organisatie nodigt leden van KIVI Geotechniek en Bouw- en Waterbouwkunde van harte uit voor De 9de Creatieve Sessie op 27 september 2022 met de titel:

Circulariteit geokunststoffen – Einde levensduur: wat heb je dan?

Bent U benieuwd naar de inhoudelijke kennis over geokunststoffen en circulariteit, wees welkom op deze zowel verdiepende als verbredende sessie met lezingen over duurzaamheidsaspecten van geokunststoffen.

Geokunststoffen bieden veel mogelijkheden op weg naar een circulaire economie. Daarom nodigt de NGO u uit om mee te denken in creatieve oplossingen voor vraagstukken op het gebied van terugwinbaarheid en circulariteit van civieltechnische bouwwerken. 

PROGRAMMA

  • 09:30    Ontvangst
  • 10:00    Jurjen van Deen, dagvoorzitter, opening
  • 10:05    Joris van den Berg - Materiaal en hergebruik. Einde levensduur, wat heb je dan?
  • 10:40    Piet van Duijnen en Jörg Klompmaker - Circulair Ontwerpen met geokunststoffen
  • 11:25    RWS - Hoe kan een opdrachtgever hergebruik bij einde levensduur in contracten stimuleren?
  • 11:55    Piet van Duijnen en Joris van den Berg - Spelen met geokunststof: inleiding proef terugwinbaarheid
  • 12:30    Lunch
  • 13:30    In groepjes: proef terugwinbaarheid & brainstorm cases circulariteit
  • 16:00    Presentaties, samenvatting, discussie en sluiting
  • 17:00    Borrel

Aanmelden: Via email naar het secretariaat van NGO mail@ngo.nl.

Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding. NGO leden kunnen kosteloos deelnemen*. Niet-leden betalen € 150,- excl. BTW.