Op 1 september a.s. verzorgt KIVI afdeling Geotechniek in samenwerking Boskalis een digitale lezing over het project N69 en een virtuele tour over het werk.    

De Nieuwe N69 is een project waarbij een nieuwe wegverbinding wordt aangelegd tussen de huidige N69 en de A67, aan de zuidkant van Eindhoven.

De nieuwe verbinding N69 tussen de Locht en de bestaande N69 bestaat uit een gebiedsontsluitingsweg (2 x 1 baan met een middenberm van 3 m) met een lengte van circa 8.7 km. De weg gaat over 2 beekdalbruggen (Run en Keersop), 2 half-verdiepte liggingen (Molenstraat en Broekhovenseweg), een onderdoorgang (Smetsstraat) en krijgt 2 aansluitingen (N397 en Luikerweg). Doormiddel van 3 voetgangersviaducten en een groot aantal ecologische verbindingen en duikers worden verbindingen over de weg hersteld. Ontwerp en uitvoering zijn gepland in 2019, 2020 en 2021 en wordt uitgevoerd met Boskalis als hoofdaannemer.

Met de digitale excursie naar de N69 wordt een inkijk gegeven in het ontwerp van de kunstwerken en de geotechnische aspecten die daarbij een rol spelen. De 2 half-verdiepte liggingen worden gerealiseerd middels een onderafdichting met een folie. Naast digitale presentaties wordt u real-time meegenomen naar buiten op het werk om daar de voortgang bij 1 van de foliekuipen te bekijken en daar vragen over te kunnen stellen. De presentaties worden verzorgd door Douwe Nakken, integraal ontwerpleider op het project en Patricia Ammerlaan, senior geotechnisch adviseur op het project.