Het bestuur van KIVI afdeling Geotechniek organiseert op 12 december a.s. een lezingenavond:

Centrifuge modellering van offshore windturbinefundamenten door Dr. Amin Askarinejad, Universitair docent experimentele Grondmechanica, TU Delft

Monopiles worden gebruikt als basis voor meer dan 85% van offshore windturbines. Er zijn echter enkele onzekerheden met betrekking tot het gedrag van deze stijve palen met een grote diameter die worden onderworpen aan grote omverwerpende cyclische momenten. De ontwerpcodes voor deze funderingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op slanke palen die doorgaans worden gebruikt voor offshore-olie- en -gasinstallaties. In deze lezing worden de lessen gepresenteerd die zijn getrokken uit een lopend onderzoeksprogramma naar de fysieke modellering van offshore windturbinefundamenten.

Recente vooruitgang in de materiaalpuntmethode in Geo-engineering door Phil Vardon, Universitair hoofddocent Grondmechanica, TU Delft

De ‘material point-method’ (MPM) belooft in staat te zijn om grote vervormingen te simuleren, zoals falen van hellingen, tijdens het gehele proces. Dit is een significante vooruitgang ten opzichte van andere numerieke methoden, zoals de eindige-elementenmethode (FEM), waarbij alleen het begin van het falen kan worden voorspeld. Ondanks veelbelovende vroege resultaten zijn er nog steeds een aantal problemen opgetreden die de nauwkeurigheid van de methode beïnvloeden. Tijdens deze lezing worden recente vorderingen gepresenteerd om deze problemen aan te pakken, naast geotechnische voorbeelden om hun prestaties aan te tonen.

Onderzoeksprogramma naar zelfhelende processen in klei door Anne-Catherine Dieudonné, Universitair docent Ingenieursgeologie, TU Delft

De veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie van veel geotechnische bouwwerken zijn sterk afhankelijk van de prestaties van klei, die worden gebruikt als natuurlijke of technische barrière om de vloeistofstroom en het transport van verontreinigende stoffen te beperken. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de studie van scheurinitiatie en -uitbreiding, hebben laboratorium- en veldtesten ook aangetoond dat scheuren en breuken in kleisoorten van nature kunnen sluiten en dat het materiaal zijn intacte eigenschappen gedeeltelijk kan herstellen. Een eigenschap die bekend staat als zelfherstel. In deze lezing presenteer ik een nieuw onderzoeksprogramma dat aan de TU Delft is gestart om de fundamentele mechanismen te onderzoeken die verantwoordelijk zijn voor zelfherstel van klei. Uitdagingen en mogelijke oplossingen in zowel experimenteel testen als modelleren op verschillende schalen zullen worden beoordeeld.

Onderzoek naar monopiles met behulp van de geotechnische centrifuge door Ir. Tristan Quinten

Tijdens deze lezing wordt ingegaan op het onderzoek dat Tristan voor zijn master thesis uitvoerde naar het verbeteren van de heibaarheid van monopiles voor toepassingen in de offshore industrie. Voor het onderzoek werd een bestaande proefopstelling voor de geotechnische centrifuge herzien en uitgerust met nieuwe meetapparatuur. Middels een reeks centrifuge experimenteren werd de werking van de proefopstelling geverifieerd en gekeken naar de ontwikkeling poriedrukken in het omliggende grondlichaam gedurende het heiproces.

Programma:

16:45  uur  Inloop - lokaal G

17:00 uur  Dr. Amin Askerinejad, Universitair docent experimentele grondmechanica, TU Delft - Centrifuge modellering van offshore windturbinefundamenten

17:35 uur  Phil Vardon, Universitair hoofddocent grondmechanica, TU Delft - Recente vooruitgang in de materiaalpuntmethode in geo-engineering

18:10 uur  Diner

18:40 uur  Anne-Catherine Dieudonne, Universitair docent ingenieursgeologie, TU Delft - Onderzoeksprogramma naar zelfhelende processen in klei

19:15 uur Ir. Tristan Quinten - Onderzoek naar monopiles met behulp van de geotechnische centrifuge.

19:50 uur  Borrel

Alle lezingen zijn in het Engels.

Deelname is gratis voor KIVI leden en studenten en kost € 25,00 voor overigen (inclusief 2 maand donateur-lidmaatschap). Er zal een broodmaaltijd geserveerd worden.