De Nederlandse Geotextiel Organisatie nodigt KIVI leden van harte uit voor een interessante kennissessie:

De Markt licht toe... 

NGO Kennissessie: Geokunststoffen in de waterbouw 

Na de succesvolle kennissessie van vorig jaar, organiseert de Nederlandse Geotextiel Organisatie (NGO) dit jaar wederom een kennissessie onder de noemer “De markt licht toe". Dit jaar richten we ons op toepassingen van geotextielen in de waterbouw. De sessie is breed van opzet en interessant voor opdrachtgevers, waterschappen, assetmanagers, projectingenieurs, waterbouwers, ontwerpers, werkvoorbereiders, uitvoerders, etc. 

PROGRAMMA: 

14:00 – 14:10 Opening – Erik Kwast, vz. NGO 

14:10 – 14:30 Ontwerprichtlijn geotextiel onder steenbekleding & duurzaamheid – Manon Harmsen 

14:30 – 14:50 Oplossingen voor vervuilde waterbodems – Joris van den Berg 

14:50 – 15:10 Oplossingen voor Kademuurconstructies – Theo Huybregts 

15:10 – 15:20 Break

15:20 – 15:40 Ontwikkelingen met geotextiel zandelementen – Edwin Zengerink 

15:40 – 16:00 Toepassing van afdichtende lagen in de dijkenbouw – Kees Dorst 

16:00 – 16:20 Erosiebescherming in de waterbouw – Rijk Gerritsen 

16:20 – 16:30 Afsluiting & Borrel (thuis...)

 

Wanneer:   22 april 2021

Tijd:           14.00 - 16.30 uur

Waar:        Online - MS Teams

Aanmelding voor de bijeenkomst kan door een email te sturen naar het secretariaat mail@ngo.nl. Aan deelname zijn geen kosten aan verbonden. Na aanmelding zal er een link worden gestuurd om in te loggen op de sessie.

Zie ook de flyer onder 'Documenten'.