Geachte deelnemers van het KIVI & NEN seminar Eurocode 7

Dank voor jullie deelname aan het seminar op 4 december. Met meer dan 70 deelnemers én aanwezigheid van opstellers van de Eurocode hebben we de afstand tot de Europese opstellers kunnen overbruggen die vaak door de markt ervaren wordt. Zoals tijdens het seminar besproken, wil NEN iedereen uitnodigen te reageren op de huidige drafts van de drie Eurocode delen voor Geotechniek.
Gaarne hiervoor de bijgevoegde tabel gebruiken.

Klik hier voor alle presentaties

Daarbij zijn enkele belangrijke spelregels:

  • Commentaar moet aangeleverd worden in de bijgeleverde commentaartabel;
  • Uitdrukkelijk verzoek om niets aan de Word-tabel te veranderen. De tabellen worden automatisch samengevoegd en dat kan alleen als het format gelijk blijft. U kunt regels invoegen, maar geen tabellen samenvoegen of de breedte aanpassen;
  • Gaarne per EN1997-deel een commentaartabel maken en bovenaan invullen om welk deel het gaat. Anders is het onduidelijk over welk deel uw commentaar gaat;
  • Indien u commentaar heeft, is het belangrijk ook een suggestie te doen voor verbetering. Zonder suggestie voor verbetering kan uw commentaar niet meegenomen worden;
  • U kunt uw commentaar sturen naar carloes.pollemans@nen.nl, voor 15 januari.
  • Uw commentaar zal samengevoegd worden en door de normcommissie Geotechniek bekeken en gecombineerd worden. Dubbelingen en tegenstrijdigheden zullen worden aangepast, alvorens het commentaar als standpunt vanuit Nederland naar CEN te versturen.
  • EN1990 heeft diverse relaties met EN1997 en is daarom toegevoegd ter info. Op deze draft kan geen commentaar worden geleverd.