De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek zijn verheugd u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door prof. dr. ir. H.J. Sips met de titel:

DE GROTE VERSNELLING

Datum: zaterdag 17 december 2022, aanvang 11.00 uur

Locatie: Science Centre, Bouwcampus 26, ingang ‘B’, Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft

Ingang ‘B’ van het Science Centre

Programma                                                                        

10.30 uur:  Inloop met koffie en thee                                             

11:00 uur:  Welkom en introductie                                     

11.05 uur:  Voordracht door prof. dr. ir. Henk Sips  

11:50 uur:  Pauze

12:15 uur:  Vervolg van voordracht en afsluitende discussie          

12:45 uur:  Einde bijeenkomst.

Voor het bijwonen van deze voordracht dient u zich aan te melden:

  • Leden van KIVI dienen zich aan te melden via de KIVI website
  • Leden van Histechnica dienen zich aan te melden via de secretaris hotzeboonstra@gmail.com
  • Ook belangstellenden die niet lid zijn kunnen zich via bovenstaande wegen aanmelden. Er zijn dan kosten aan verbonden van € 5,00.

De voordracht zal live uitgezonden worden; hieronder de link (ook later terug te kijken):

https://www.youtube.com/watch?v=7mUg071FxNc 

Samenvatting van de voordracht

Exponentiële groei is moeilijk voor de mens te bevatten, zoals de recente Covid epidemie liet zien. Meestal is deze groei van korte duur door allerlei beperkingen van materiële aard.

Toch is een dergelijke groei al zo’n 120 jaar aan de gang in de informatietechnologie. Dit wordt meestal vereen-zelvigd door de ontwikkeling van chiptechnologie, maar dit alleen zou bij lange na niet voldoende zijn geweest. De lezing schetst de historische ontwikkeling van methoden en technieken uit verschillende vakgebieden die deze groei vanaf eind 19de eeuw tot nu mogelijk hebben gemaakt; wiskunde, natuurkunde, mechanica, materiaalkunde, elektrotechniek en software engineering. Verder wordt ingegaan op de factoren die deze groei nu al begrenzen en hoe daar oplossingen voor zijn gevonden.

Aan het eind van de lezing resteert de vraag: blijft dit zo? Waar liggen de toekomstige groei-beperkingen en kunnen nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld quantum computing een uitkomst bieden?

Informatie over de spreker

Henk Sips (1950) was hoogleraar informatica aan de TU Delft van 1996 tot 2016, met als specialisatie parallelle en gedistribueerde systemen. Daarvoor was hij deeltijdhoogleraar aan de Universiteit Tilburg (1984-1994) en de Universiteit van Amsterdam (1094-1996). Hij studeerde elektrotechniek aan de TU Delft en promoveerde aan diezelfde universiteit.

In het onderzoek is hij actief geweest op het gebied van parallelle computer architecturen, parallelle programmeertalen, mobile computing en gedistribueerde systemen.

Daarnaast is hij bestuurlijk actief geweest, lokaal als voorzitter van de afdeling softwaretechnologie bij de faculteit EWI van de TU Delft, maar ook landelijk als bestuurslid van het gebiedsbestuur exacte wetenschappen van NWO en medeoprichter van de landelijke onderzoeksschool ASCI.

Hij is (co)auteur van 200 wetenschappelijke publicaties en promotor van meer dan 50 PhD studenten.

Henk Sips voorzitter van Histechnica.

Komende activiteiten in het Science Center Delft:

  • Zaterdag 28 januari 2023 om 11:00 uur voordracht van prof. ir. J.W. van Till: “Historische penetraties van General Purpose Technologies”
  • Zaterdag 25 februari 2023 om 11:00 uur voordracht van de heer J.P. Sigmond: “Paul van Vlissingen & zoon, 19de-eeuwse ondernemers in stoom”
  • Zaterdag 25 maart 2023 om 11:00 uur voordracht van dr. C.J. van Dullemen: “Het leven en werken van prof. Richard Schoemaker”

Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van het KIVI heeft de afdeling Geschiedenis der Techniek een boek uitgebracht met daarin aandacht voor de drie oprichters van het KIVI in de tijd waarin zij leefden. Het boek is tijdens de voordracht gratis te verkrijgen voor leden van Histechnica en voor leden van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek.