De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdelingGeschiedenis der Techniek zijn verheugd u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door de heer prof.dr. ir. F.J. Dijksterhuis met als titel:

Het Vernuftige Denken van Christiaan Huygens”

op zaterdag 11 mei 2024                                  

Locatie: Science Centre, Bouwcampus 26, ingang ‘C’, Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft. 

LET OP: Locatie is veranderd! Entree is vanuit parkeerplaats achter hoogbouw. Toegang tot parkeerplaats is m.b.v. rijbewijs of betaalkaart.

                                              

Christiaan Huygens door Caspar Netscher 1671

 Programma                                                                                                    

10.30 uur:  Inloop met koffie en thee                                             

11:00 uur:  Welkom en introductie                                    

11.05 uur:  Voordracht door de heer Fokko Jan Dijksterhuis

12:00 uur:  Pauze

12:15 uur:  Vervolg van voordracht en afsluitende discussie          

12:45 uur:  Einde bijeenkomst.

Voorafgaand aan de lezing vindt de Algemene Ledenvergadering van KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek plaats (aanvang 10.00 uur). De stukken hiervoor kunnen hier gedownload worden.

Samenvatting van de voordracht             

Christiaan Huygens behoeft nauwelijks introductie als de grootste Nederlandse wetenschapper van de Gouden Eeuw. Zijn betekenis voor de ontwikkeling van de mathematische fysica is evident, de sleutelfiguur tussen Galilei en Descartes enerzijds, Newton en Leibniz anderzijds. De regels van botsing, de slingerwet en de isochronie van de cycloïde, het beginsel van golfvoortplanting; zijn bijdragen zijn talloos. Bij al die theoretische inzichten waren werktuigen nooit ver weg: klokken, telescopen, enzovoort. Het denken van Huygens kreeg vorm in wisselwerking met slimme constructies en weldoordachte mechanieken. Het was een vernuftig denken, meer in de geest van Galilei dan de kosmologische beschouwingen van Descartes en Newton. 'Mijn kleine Archimedes', noemde zijn vader hem liefkozend.

 Balans met balansveer 1675

Informatie over de spreker

Fokko Jan Dijksterhuis is docent wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar vroegmoderne kennisgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde in 1999 op een studie van de optica van Huygens, Lenses and Waves, en houdt zich sindsdien bezig met de vroegmoderne cultuurgeschiedenis van de wiskundige wetenschappen. Optica, en alles rond licht, zicht en kleur, heeft daarbij zijn bijzondere belangstelling. Hij publiceerde over onder meer Simon Stevin, Cornelis Drebbel, Isaac Beeckman, Ole Roemer, E.W. Tschirnhaus, en J.H. Lambert.

Voor het bijwonen van deze voordracht dient u zich aan te melden

  • Leden van KIVI dienen zich aan te melden via de KIVI website
  • Leden van Histechnica dienen zich aan te melden via de secretaris  hotzeboonstra@gmail.com.
  • Ook belangstellenden die niet lid zijn kunnen zich via bovenstaande wegen aanmelden. Er zijn dan kosten aan verbonden van € 5,00.

De voordracht zal live uitgezonden worden; u dient zich hiervoor ook op te geven via bovenstaande wegen. De link voor deelname ontvangt u bij aanmelding.

Komende activiteiten in het Science Center Delft

  • Zaterdag 22 juni 2024 om 11:00 uur voordracht van prof. ir. F.J. Abbink: “Reductie CO2 door de burgerluchtvaart”.
  • Zaterdag 14 september 2024 om 11:00 uur, details volgen
  • Zaterdag 26 oktober 2024 om 11:00 uur voordracht van drs. ir. G. Moeyes “Inrichtingen voor experimenteel maritiem hydrodynamisch modelonderzoek in Nederland, vanaf de 18e eeuw tot heden”
  • Zaterdag 16 november 2024 om 11:00 uur, details volgen.
  • Zaterdag 14 december 2024 om 11:00 uur details volgen.

Studiereis Baskenland 2024: deze is volgeboekt.

Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van het KIVI in 2022 heeft de afdeling Geschiedenis der Techniek een boek uitgebracht met daarin aandacht voor de drie oprichters van het KIVI in de tijd waarin zij leefden. Het boek is tijdens de voordracht gratis te verkrijgen voor leden van Histechnica en voor leden van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Histechnica is op zaterdag 20 april jl. een boek verschenen “Uit Falen Vooruitgang Halen”. Het boek is tijdens de voordracht gratis te verkrijgen.