Op donderdagmiddag 6 juli vindt de eerste inspiratiesessie Cultuur en Techniek plaats bij KIVI. De bijeenkomst is een samenwerking tussen KIVI en de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit.

Het doel van deze middag is om ingenieurs met interesse voor geschiedenis en/of filosofie te informeren, aan het denken te zetten en vooral ook te inspireren.

In het eerste deel van het programma zullen vanuit de KIVI-vakafdelingen ‘Geschiedenis der Techniek’ en ‘Filosofie & Techniek’ twee korte lezingen worden gegeven door Jaap van Till en Jac van den Broek. Na de pauze neemt de Open Universiteit het over en zal aan de hand van twee casussen gediscussieerd worden over de impact die techniek heeft gehad en nog altijd kan en zal hebben op cultuur en vice versa. Boeiende lessen uit het verleden en prikkelende filosofische vraagstukken zullen de revue passeren.

Blik op de toekomst

Centraal in deze inspiratiesessie staat een blik op de toekomst. Gezamenlijk denken we na over de rol van de ingenieur in de toekomst vanuit een historisch en filosofisch perspectief. Via deze weg proberen wij elkaar te inspireren en wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen. Na afloop van de inspiratiesessie kunt u deelnemen aan een borrel, die de mogelijkheid biedt tot napraten met andere deelnemers. Tijdens de borrel ontvangen wij van de deelnemers ook graag hun feedback voor meer inspiratiesessies in de toekomst.

Programma

  • 14.00: Lezing: The Dutch Paradigm: A new thinking for modeling Particle Physics. Door: Prof. Dr. Ir. Jac van den Broek.
  • 14.30: Lezing: Waar komen de volgende Technisch/Economische/Maatschappelijke doorbraken? Door: Prof. Dr. Ir. Jaap van Til.
  • 15.00: Pauze
  • 15.30: Casusbespreking Smartphone. Door: prof. Dr. Eddo Evink.
  • 16.00: Casusbespreking AI en cultuur. Door: prof. Dr. Eddo Evink.
  • 16.30: Borrel en nabespreking

Locatie: KIVI, Den Haag

Meer informatie en aanmelden

Wil je de middag graag bijwonen of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar: EventsBT@ou.nl

We hopen je te ontmoeten op 6 juli!

Programma

 -  uur Inspiratiesessie Cultuur en Techniek