In verband met de nieuwe coronamaatregelen kan de voordracht van 17 oktober GEEN doorgang vinden.

De besturen van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek (KIVI-GdT) en van de vereniging Histechnica hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door prof. dr. Dirk van Delft, met als titel “Lorentz: gevierd fysicus, geboren verzoener” op zaterdag 17 oktober 2020.

Programma:

10.30 uur:  Gebouw open; ontvangst met koffie

11.00 uur:  Voordracht door prof. dr. Dirk van Delft

11:50 uur:  Pauze

12:15 uur:  Vervolg van voordracht / afsluitende discussie.

Vanwege voorschriften van de overheid en van de TU Delft dienen wij voor deze voordracht een maximum aan te houden voor het totale aantal toehoorders. De voordracht is daarom alléén toegankelijk voor leden van Histechnica en van KIVI.

Aanmelden gaat strikt volgens de regel: wie het eerst komt het eerst maalt, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen leden van GdT en Histechnica. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Wat later volgt een email met ofwel de mededeling dat er plaats is en een e-ticket, ofwel dat het maximaal aantal deelnemers is bereikt en u op de reservelijst bent geplaatst.

Zonder e-ticket geen toegang!

Aanmelding zoals gewoonlijk via de website. Dit kan tot en met uiterlijk vrijdag 9 oktober 2020. Als u zich heeft aangemeld en een e-ticket heeft ontvangen maar onverhoopt toch verhinderd bent, vragen wij u dit te melden aan de secretaris (ton@tdlbv.nl) zodat uw plaats aan iemand anders kan worden toegewezen. Onder aan deze pagina vindt u belangrijke informatie over het Corona protocol.

Samenvatting van de voordracht

Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) is, met Christiaan Huygens, Nederlands grootste natuurkundige. Geboren in Arnhem, in welke stad hij in splendid isolation het elektron bedacht, werd hij op 24-jarige leeftijd in Leiden hoogleraar theoretische natuurkunde. Na zijn Nobelprijs van 1902 groeide Lorentz uit tot internationale coryfee. Zijn elektronentheorie stond op gelijke hoogte met Einsteins relativiteitstheorie.   

Met zijn diepe inzicht, innemende karakter, tact en talenkennis was Lorentz de ideale voorzitter van de wereldberoemde Solvay Raden in Brussel. Diezelfde gaven benutte hij in en na de wereldoorlog als onvermoeibaar verzoener. Lorentz, begenadigd popularisator, was getuige van de revolutionaire overgang van klassieke naar moderne natuurkunde. En in de internationale commissie voor intellectuele samenwerking, voorloper van UNESCO, diende hij de wereldvrede. In de voordracht extra aandacht voor Lorentz’ kijk op techniek en zijn bemoeienis met de Afsluitdijk.

Informatie over de spreker, prof. dr. Dirk van Delft

Dirk van Delft (1951) studeerde natuurkunde in Leiden. Hij stond voor de klas, was chef wetenschap bij NRC Handelsblad en directeur van Rijksmuseum Boerhaave. Aan de Universiteit Leiden is hij emeritus hoogleraar ‘Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen’. Sinds zijn pensionering in 2018 is hij gastmedewerker van het Instituut Lorentz. In 2015 promoveerde hij op Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie. Met Ton van Helvoort schreef hij Beelden zonder weerga: de elektronenmicroscoop van Ernst Ruska tot Ben Feringa (2018) en met Frits Berend de biografie Lorentz: gevierd fysicus, geboren verzoener (2019). Op dit moment werkt hij aan een biografie van astrofysicus Henk van de Hulst. 

Komende activiteiten: 

*  zaterdag 14 november 2020: Voordracht over micro-electro-mechanische systemen. Spreker: prof. dr. Peter G. Steeneken, TU Delft, faculteit 3mE.

*  zaterdag 12 december 2020: Voordracht over de geschiedenis van het TNO Complex Zuidpolder Delft 1960 – 2015. Spreker: drs. Gerard van de Schootbrugge, oud-medewerker TNO.

*  zaterdag 9 januari 2021: Voordracht over Jacques C. van Marken: sociaal ingenieur en visionair. Spreker: ir. Jan van der Mast, stedenbouwkundige, schrijver, biograaf.

CORONAPROTOCOL voor leden van Histechnica en KIVI

Bij uw bezoek aan voordrachten van Histechnica en KIVI  in het Science Centre Delft gelden de volgende regels: 

Hygiëneregels:

  • We verzoeken u dringend thuis te blijven bij een van de volgende symptomen: 

o Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 

  • Hoest en nies in uw elleboog. 

Bezoekersregels:

  • Meld u bij aanvang van uw bezoek aan de voordracht bij de bestuursleden die bij de ingang van de Mekelzaal staan. 
  • Het maximale aantal bezoekers is 70 (zeventig).
  • Er mag maximaal één persoon per keer door de ingang naar binnen of naar buiten. 

Wacht indien nodig buiten voor de zaalingang op uw beurt.

  • Houd altijd tenminste 1,5 meter afstand tot de aanwezigen.

Houdt u strikt aan deze regels en aan de aanwijzingen van de medewerkers van het Science Centre en van de bestuursleden.