Bezoek aan Stichting NDSM-Herleeft op woensdag 29 november 2023

Vanaf het moment dat Hollanders de wereldzeeën gingen bevaren werd scheepsbouw een belangrijke industrie. Talrijke VOC-schepen zijn indertijd gebouwd op de Oostelijke eilanden in Amsterdam. Daar liepen later ook de eerste stoomschepen te water en werd in 1894 de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij opgericht. De werf kwam in het begin van de 20e eeuw ruimte te kort om aan de vraag naar steeds grotere schepen te kunnen voldoen. In 1919 werd besloten in Amsterdam Noord een compleet nieuwe werf op te bouwen. Die groeide in twintig jaar tijd uit tot (een van) de grootste van Europa. Na de oorlog restte er slechts een puinhoop. Voor de snelle wederopbouw werd met de naastgelegen Nederlandsche Dok Maatschappij een samenwerkingsverband aangegaan: de NDSM. Onder die vlag liepen veel schepen van de hellingen.

Echter al gauw kon de concurrentie met lage-lonen-landen alleen met meer en meer overheids-subsidie, fusie en saneringen worden volgehouden. In 1984 viel toch het doek. Hopend op een nieuw initiatief onderhield een groepje werknemers de installaties en machines. Het definitieve eind kwam op 25 januari 1990 toen een zware storm de grote portaalkraan omblies.

Op het westelijke deel van het terrein vindt nog volop scheepsreparatie plaats, de laatste tien jaar onder de vlag van Damen. Het oostelijke deel biedt onderdak aan veel (creatieve) bedrijfjes en allerlei activiteiten/evenementen in een aantal van de oude loodsen maar ook in veel nieuwbouw. De laatste jaren zijn er ook veel appartementencomplexen op het terrein verrezen.

De “Stichting NDSM herleeft” is opgericht in april 2013 en deze groep enthousiastelingen zet zich in om het imposante erfgoed van de NDSM en zijn voorgangers te behouden en borgen. Inmiddels heeft de stichting een imposante collectie in beheer en streeft men naar het opzetten van een museum over de scheepsbouw in Amsterdam. Door rondleidingen, presentaties, lezingen en tentoonstellingen brengen zij hun doel onder de aandacht.

De Stichting organiseert op woensdag 29 november a.s. vanaf 11.00 uur voor leden van Histechnica en KIVI Geschiedenis een presentatie en rondleiding door het museum.

Mocht je hier belangstelling voor hebben stuur dan een mail naar Gert Jan Luijendijk: g.j.luijendijk@xs4all.nl

Naar schatting bedragen de kosten per persoon € 40,00 (toegang, koffie/thee met een koek, lezing, lunch in de IJkantine en rondleiding).

 

 

Mocht je hier