Tot ons genoegen kunnen wij u mededelen dat er een nieuwe datum bekend is namelijk 18 t/m 24 september 2022

Bij de enquête van november j.l. onder trouwe deelnemers bleek dat het enthousiasme voor deze reis nog onverminderd groot is. De convocatie was voor de tweede helft van april aangekondigd. Wij begrijpen dat wij enkelen van u gaan teleurstellen maar de nieuwe golf van het covid-virus maken het noodzakelijk onze reis wederom uit te stellen, nu naar de tweede helft van september. Graag willen wij de belangrijkste redenen voor het uitstel noemen. 

Bij onze studiereizen probeert de organisatie behalve musea e.d. die gerelateerd zijn aan industrieel erfgoed ook een of meerdere bedrijven die nog steeds actief zijn te bezoeken. De gedachte is iets toe te voegen dat bij een individuele reis of stedentrip nauwelijks of niet mogelijk is. In het programma van april 2020 waren een aantal van deze bezoeklocaties opgenomen. Deze week hebben wij moeten vaststellen dat al deze locaties tot nader order hun deuren gesloten houden vanwege covid. Of dit in april wel mogelijk is kan men nog niet toezeggen.

Noord-Italië heeft als eerste land in Europa zeer te lijden gehad van het covid-virus, tot aan het triage-moment toe. Het gevolg is dat men veel strenger is met de coronaregels en het naleven ervan. De stijging van de besmettingen was de laatste maand gigantisch. Weliswaar zijn de musea en theaters nu goeddeels geopend maar anderzijds zijn FFP2- maskers verplicht in het OV en de meeste openbare gebouwen. Ook in de door ons te gebruiken bussen in de beide steden is dit verplicht. Dus bijna altijd tijdens onze reis zouden FFP2-maskers gedragen moeten worden. Voorwaar geen pretje. Voorts is in onze kring opgemerkt wat er gebeurt als één van onze groep van veertig tijdens de reis besmet blijkt. Helaas is er dan te rekenen met testen en quarantaine. Ook al zouden de omstandigheden over een maand wat beter(?) zijn wordt verwacht dat minder dan 20 leden zullen inschrijven. 

Tijdens de covid-jaren is gebleken dat september steeds een zeer gunstige maand is om met een groep te reizen. De nieuwe reisdata zijn: aanvang zondag 18 september 2022 13:30 in Turijn, afsluiting zaterdag 24 september om circa 16:00 in Bologna. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze studiereis dan eindelijk plaats zal kunnen vinden. Indien u vragen heeft kunt u zich altijd bij mij melden via tboele@box.nl , en vanzelfsprekend tijdens een van onze voordrachten. Zodra dit weer mogelijk is hopen wij u daarbij weer fysiek te kunnen begroeten. 

Het besluit tot uitstel is in goed overleg met de besturen van Histechnica en Geschiedenis der Techniek genomen. 

Wij hopen u het convocaat voor deze reis eind juni te kunnen toezenden. 

Ton Boele uw reiscommissaris