Wil jij meer weten over het ontwerpen van Ultra Personalised Product & Services, uitvinden of deze strategie iets voor jouw bedrijf kan betekenen of heb je ideeën voor een project? Kom dan maandagmiddag 21 juni naar de 4e Meet UPPS van Fieldlab UPPS (locatie NTB).

Het Fieldlab UPPS heeft als doel de kennisontwikkeling rondom het ontwerpen van Ultra Personalised Products and Services (UPPS) te versnellen door bedrijven en creatieve professionals de mogelijkheid te bieden om in een samenwerking met het Fieldlab kennis en ervaring op te doen. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de expertise van Fieldlab UPPS en haar faciliteiten, waaronder verschillende 3D en 4D scanners, andere meetapparatuur en de ervaring met creatie van digitale mensmodellen. 

Nieuwe en laatste call

Vanaf 15 mei is het mogelijk een projectvoorstel in te dienen. Voor ingediende projecten is vanuit CLICKNL 50% matchingsfinanciering beschikbaar voor publiek private samenwerkingen (met een maximum van 20K per project). Bedrijven dienen minimaal 50% van projectkosten te financieren: in kind (uren) of in cash. 

De call staat open tot 31 december 2021. De projecten dienen volledig te zijn afgerond voor 31 december 2022. In totaal is 60 K matchingsfinanciering beschikbaar vanuit CLICKNL.  

Lees hier meer over de voorwaarden en het stappenplan.

Doel Meet UPPS

Op 21 juni worden de resultaten van lopende en afgeronde Fieldlab projecten gepresenteerd en is er gelegenheid vragen te stellen over de nieuwe call. Daarnaast organiseren we individuele sessies om te brainstormen over projectideeën en een mogelijke samenwerking.

Voor wie
De Meet UPPS staat open voor bedrijven en creatieve professionals. Heb je een idee voor een project op het gebied van het ontwerpen van UPPS of wil je meer weten over de mogelijkheden, schrijf dan nu in!

Locatie
We hopen je te kunnen ontvangen op de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Maar afhankelijk van de COVID-19 maatregelen kan dit event ook nog online gehouden worden. Definitief besluit ontvang je na de registratie.

Programma

13.45  (Virtuele) Inloop en kennismaking
14:00  Welkom +  algemene introductie Fieldlab
– Pitches afgeronde projecten Fieldlab UPPS
15:00  Pauze
15:15  Pitches projectvoorstellen aanwezige partijen
– Uitleg 3e Call, samenwerking, voorwaarden en vragen
– Individuele sessies; bespreking projectvoorstellen en mogelijkheden
16.15  Afsluiting en (virtuele) borrel

Schrijf in voor 14 juni!
Heb je een idee voor een project op het gebied van het ontwerpen van UPPS of wil je meer weten over de mogelijkheden, schrijf dan nu in via deze link!

We hopen je te zien op 21 juni!
Team Fieldlab UPPS, www.upps.nl

Het Fieldlab UPPS is opgezet in het kader van de Topsector Creatieve Industrie en wordt gecoördineerd door TU Delft faculteit Industrial Design Engineering

Meer informatie over UPPS  www.upps.nl

Meer informatie over Fieldlab UPPS: M.K.Idema@tudelft.nl