De sheets van de presentaties zijn te vinden onder 'Documenten'

Op 15 februari 2023 heeft de ANVS een oprichtingsvergunning voor de nieuwe PALLAS-reactor afgegeven. De PALLAS-reactor is de beoogde opvolger van de Hoge Flux Reactor in Petten die sinds 1961 in bedrijf is.

Tijdens een symposium op vrijdag 14 april a.s. gaan de medewerkers uit de PALLAS-organisatie vertellen over nut en noodzaak van de nieuwe reactor en het PALLAS-project. Daarnaast wordt ingegaan op wat er binnenkort concreet gaat gebeuren.

Programma PALLAS-symposium

13:30 uur – Ontvangst met koffie en thee
13:55 uur – Opening
14:00 uur – Titus Tielens: De rechtvaardiging van PALLAS: nut en noodzaak, ontwikkelingen en kansen
14:45 uur – Pauze mekoffie/thee
15:00 uur – Jan van der Marel: De PALLAS-reactor: project en het ontwerp
15:45 uur – Ben Slee: Wat staat er binnenkort op stapel: Reactor pit-and-foundation
16:30 uur – Borrel
18:00 uur – Afsluiting  

Locatie: KIVI gebouw, Prinsessegracht 23, Den Haag.

Deelname is gratis voor leden van KIVI, NNS, Kernvisie en voor studenten. Overigen betalen 25 Euro.

Aanmelden via de KIVI website.