Hoe gaan we in de praktijk om met duurzame groene initiatieven?

Duurzame/groene initiatieven die gunstig zijn voor de mens en het milieu, en financiële voordelen bieden. Bert van Vuuren, CEO van Natural Plastics, vertelt over zijn werkzaamheden, ervaringen en learnings.

Bert introduceerde bijvoorbeeld zijn biobased Boomankers van Natural Plastics. Met deze methode is het niet meer nodig bomen te kappen, waardoor onder andere de invloed op de temperatuur en waterregulering nihil wordt. Daarnaast worden flinke kosten bespaard ten opzichte van een systeem met boompalen, zorgt het toepassen van dit product ervoor dat de grondstoffenbalans niet verstoord wordt, omdat hernieuwbare grondstoffen worden ingezet en wordt grondwater niet vervuild.

Desondanks vonden zijn ontwikkelingen geen doorgang op de markt, omdat de consument en gemeentes er onvoldoende interesse in toonde. Naar aanleiding van deze constatering deed Bert onderzoek naar de onderliggende motivaties hiervoor. Hij kwam tot de conclusie dat de mens simpelweg niet wil veranderen.
De verklaring heeft te maken met ons oeroude overlevingsinstinct. Onze amygdala (een kern van neuronen in onze hersenen) zou zich niet dezelfde mate hebben ontplooid zoals de technologische ontwikkelingen die we vandaag de dag kennen. Dat zorgt ervoor dat wij uit angst voor bepaalde veranderingen blijven vasthouden aan ons oude vertrouwde gedrag. We voelen ons prettig daarbij, ondanks dat we weten dat een andere benadering meer oplevert.

Om dit dilemma aan te pakken heeft Bert de methode “Magneet” ontwikkeld, waarin gedragsbeïnvloeding centraal staat. Het doel is om er naartoe te werken dat men veranderingen niet meer eng vindt en daardoor gebruik gaat maken van duurzamere producten en werkwijzen.
Met de introductie van deze methode heeft Bert een succesvolle Green Deal bewerkstelligd; Een samenwerkingsverband met de Rijksoverheid om knelpunten op te lossen die naar voren komen bij het maken van een duurzame stap.

Programma

 -  uur Binnenkomst en kennismaking (Borrel)
 -  uur Diner
 -  uur Voordracht