De Amsterdamse bodem is opgebouwd uit klei en veen, geen stevige bodem om een wereldstad op te bouwen. Maar toch is dat het geval. honderdduizenden houten heipalen houden de binnenstad en de 19de-eeuwse gordel overeind. Niet alleen huizen, maar ook bruggen, kademuren en rioleringen zijn op houten palen gefundeerd. Niet voor niets wordt de Amsterdamse bodem met een dichtbegroeid bos vergeleken. En tot de dag van vandaag moeten we rekening houden met verzakkingen en schade als gevolg van veroudering van de funderingen en als gevolg van menselijk handelen.

De Amsterdamse restauratieconstructeur Ernst de Beaufort introduceert u deze avond in de Amsterdamse funderingsgeschiedenis, hoe het begon, hoe het zich ontwikkelde en hoe is het er nu mee staat. Ook de situatie van de oude kademuren en bruggen wordt behandeld.

Programma

 -  uur Binnenkomst en kennismaking
 -  uur Diner
 -  uur Voordracht