De presentatie van Richenel Bulbaai is te vinden onder 'Documenten'

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) op Curaçao

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) is een bekend instituut in Nederland. KIVI bestaat al ruim 175 jaar en telt circa 15.000 leden.

In 2021 is de KIVI Kring Caribbean op Aruba opgericht. Dit jaar is de KIVI Kring uitgebreid met een kring op Curaçao. Tijdens bijeenkomsten kunnen ingenieurs van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden kennis en ervaring uitwisselen. Er zullen op regelmatige basis conferenties, webinars en excursies worden georganiseerd.

Het hoofddoel van de KIVI Kring Caribbean Curaçao is het verhogen van de levensstandaard op de bovengenoemde eilanden door middel van duurzame technologieën, waarbij mens, natuur en milieu optimaal worden beschermd. Het is belangrijk om te weten dat de integriteit van de ingenieur hierin centraal zal staan. Hiervoor wordt de KIVI-etnische code gebruikt.

De Faculteit der Technische Wetenschappen van de University of Curaçao (UoC) organiseert in samenwerking met KIVI Kring Caribbean Curaçao een eerste activiteit op donderdag 6 april 2023 van 19:30 tot 20:30 uur in lokaal Q1-05 van de UoC. Op deze avond zal het bestuur van de KIVI Kring Caribbean Curaçao worden geïntroduceerd en zal er meer informatie over KIVI in zijn algemeenheid worden gepresenteerd.

Tijdens deze eerste bijeenkomst zal tevens een activiteitenlijst voor 2023 worden gepresenteerd. De aanwezigen zullen ook de gelegenheid krijgen om vragen te stellen en nieuwe ideeën aan te dragen, zodat KIVI Kring Caribbean Curaçao een groot succes wordt. Iedereen is van harte welkom op deze introductieavond!

Belangstellenden kunnen zich opgeven via de website of door een mail te sturen naar het bestuur via: kringcaribbean@kivi.nl of via onze accountmanager: elfride.dijkstra@kivi.nl

Het bestuur van KIVI Kring Caribbean Curaçao bestaat uit: dr. ir. Richenel Bulbaai MBA, ing. Mairondy Bodak, ing. Andrizelly Koeyers en ing. Jason Smit MBA.