Op speciaal verzoek: een alomvattend overzicht van de rol van CO2! Hoe werkt CO2 en hoe werkt het in de atmosfeer, wat gebeurt er nu precies.
Velen praten over CO
2, de gevaren, de catastrofe als we niets doen. Maar vrijwel niemand heeft ooit de moeite genomen om te achterhalen wat er nu aan de hand is en wat er daadwerkelijk plaatsvindt.

De voordracht van ir. Theo Wolters gaat ondermeer over de volgende onderwerpen:
- CO2 in het geologisch en biologisch verleden
- De CO2 kringloop; concentraties en (chemische) evenwichten
- Natuurkundig effect van CO2 op IR straling; verzadiging van het IR spectrum
- Invloed van CO2 op het klimaat
- De (zwakke!) wetenschappelijke onderbouwing van de geclaimde hoofdrol van CO2 in het klimaat


Ir. Wolters is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft als Industrieel Ontwerper. Wolters is mede-eigenaar en oprichter van het ontwerp bureau ‘the Fabrique Invent’ in Delft. Wolters is in 2007 gevraagd een voordracht te geven over het Klimaat-protocol van Kyoto. Tot die tijd ging hij ervan uit dat alle berichtgeving omtrent klimaat in orde was. Maar bij de voorbereiding voor die voordracht kwam hij er achter dat op grote schaal werd gemanipuleerd met cijfers, ook door goed bekend staande instituten. Vanaf dat moment is Wolters zich steeds meer gaan verdiepen in zaken die gerelateerd zijn aan klimaatverandering, CO2, IPCC en politieke misleiding.

De borrel vangt aan om 18:00 uur aan en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur, waarna de lezing om 20:00 uur kan starten.

Verdere informatie of aanmelden kan via: kringrotterdam@kivi.nl

Let op: een betaallink ter voldoening van de deelnamekosten wordt van tevoren toegestuurd.