Het lijkt reeds een lange periode dat duurzaamheid en emissieloos bouwen op de agenda staan. Niets is minder waar; in 2018 had Gebr. De Koning een emissieloos trilblok voor het installeren van damwand ontwikkeld, er was echter op dat moment geen markt voor. Is er wat veranderd in de tussentijd? Wat is er bij emissieloos materieel technisch (on)mogelijk? Waar gaat het heen?

En verder, is emissieloos bouwen eigenlijk wel duurzaam? Waar is eigenlijk de meeste milieuwinst te behalen in de bouw en wat zijn de randvoorwaarden? Leo van Dijk, van Gebr. De Koning, is inmiddels ervaringsdeskundige en zal hierover meer vertellen.

Installatietechnieken damwand en buispalenGiken is een Japanse ontwikkelaar en fabrikant van specialistische funderingstechnieken. De Silent Piler druktechniek is hun meest bekende techniek. Gebr. De Koning heeft sinds 2018 een intensieve samenwerking met dit bedrijf. Naast de Silent Piler techniek past Gebr. De Koning inmiddels meerdere minder bekende technieken toe.

Leo van Dijk zal deze technieken, met de toepassingsgebieden toelichten. Leo van Dijk is technisch commercieel manager bij Gebr. De Koning. Hij is werktuigbouwkundig en bedrijfskundig geschoold en inmiddels 12 jaar werkzaam in de bouwsector. Innovatie heeft zijn hart, dit botst echter regelmatig met de traditionele wereld van de bouw. Gelukkig ziet hij de laatste jaren ruimte ontstaan voor nieuwe technieken en producten, vaak zijn omgeving en duurzaamheid de drijfveer hiervoor. Graag verteld hij over deze zoektocht.

De borrel begint om 18:00 uur en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur.

Verdere informatie of aanmelden kan via: kringrotterdam@kivi.nl