Rijkswaterstaat staat voor een grote, belangrijke opgave om Nederland ook in de komende decennia veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Met name de instandhouding van de snel verouderende hoofdinfrastructuur en het klimaatbestendig maken van Nederland verdienen in deze tijd bijzondere aandacht. Patricia Zorko zal in haar presentatie ingaan op deze uitdagingen, en op het werk en de taken van de inmiddels 225-jarige Rijkswaterstaatsorganisatie. Ook zal zij de belangrijkste andere maatschappelijke ontwikkelingen behandelen die van invloed zijn op het werk en de taken van Rijkswaterstaat. Tenslotte zal zij met de KIVI-kring Rotterdam in gesprek gaan over haar ervaringen in het aansturen van de Rijkswaterstaat¬organisatie in haar rol van plaatsvervangend Directeur-generaal.
 
Korte biografie Patricia Zorko
Patricia Zorko is sinds september 2020 plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Als bestuurslid is zij verantwoordelijk voor het assetmanagement en het omgevingsmanagement. Voordat zij in dienst trad bij Rijkswaterstaat, lag in haar loopbaan het accent op crisismanagement, cybersecurity en  terrorismebestrijding. In de periode 1986 tot 2012 vervulde zij diverse leidinggevende functies bij de politie Utrecht en later bij het KLPD. Van 2013 tot 2016 was Patricia politiechef van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Vervolgens was zij, tot haar overstap naar Rijkswaterstaat, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en directeur strategie, cybersecurity en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen.

De borrel vangt aan om 18:00 uur aan en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur, waarna de lezing om 20:00 uur kan starten. Einde omstreeks 22:00 uur.

Verdere informatie of aanmelden kan via: kringrotterdam@kivi.nl

Let op: een betaallink ter voldoening van de deelnamekosten wordt van tevoren toegestuurd.