Met de grote vraag op de achtergrond: Kan een economiestelsel zonder groei?

In zijn lezing gaat Bob van den Hoogen in op de volgende onderwerpen:

 • Klimaatverandering, ernst en urgentie
 • Kantelpunten in het klimaatsysteem
 • Hoeveel energie verbruiken wij, is dat veel?
 • Kunnen we alle benodigde energie hernieuwbaar opwekken?
 • Fundamentele oorzaken van milieuproblemen
 • Maatschappelijke aspecten
  o Waarom krijgen grootverbruikers korting
  o Waarom niet: De vervuiler ruimt op i.p.v. betalen voor emissies
  o Hoe richten we ons land in
 • Het kan wel, maar niet alles kan tegelijk.

Bob van den Hoogen is als werktuigbouwkundig ingenieur aan de Universiteit van Delft afgestudeerd in het Laboratorium Apparaten voor de Procesindustrie. Bob was enkele jaren deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Delft.

Uit zijn betrokkenheid bij milieuprogramma’s ontstond belangstelling voor meteorologie en de wetenschap achter het klimaatprobleem. Om meer kennis op dit gebied te verwerven heeft hij meteorologie en klimatologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht.

Bob heeft een boekje geschreven onder de titel ‘Klimaat en Energie’, en hij geeft met enige regelmaat lezingen over dit onderwerp.

De borrel vangt aan om 18:00 uur aan en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur, waarna de lezing om 20:00 uur kan starten.

Verdere informatie of aanmelden kan via: kringrotterdam@kivi.nl

Let op: een betaallink ter voldoening van de deelnamekosten wordt van tevoren toegestuurd.