De antropogene global warming hypothese heeft zijn wortels in de klimaatreconstructies op basis van de ijskernregistraties van Antarctica en Groenland. Er zijn echter enkele perioden uit het recente geologisch verleden waarin resultaten uit veldonderzoek elders niet overeenkomen met de isotoop-afgeleide temperaturen van de ijskernen. We beschouwen het Younger Dryas, 12,9 - 11,5 duizend jaar geleden, met substantiële afwijkingen, het zogenaamde Mystery Interval, 14.5-17.5 jaar geleden en een langere periode rond 50 duizend jaar geleden, dat bekend staat als "Maritime Isotope Stage 3 (MIS-3)".  De grote schommelingen van de isotopen lijken veel beter overeen te komen met schommelingen tussen grote droogte en natte periodes. Dit staat op gespannen voet met de isotopen-thermometer van de ijskernen. We onderzoeken het hydrografische proces van de watercyclus en vinden onderbouwing voor een grotere afhankelijkheid van de isotopensignatuur voor de vochtigheidgraad. Maar wanneer de temperatuur in het verleden niet langer strookt met de isotopen, strookt het ook niet met de concentratie van broeikasgassen en daarmee vervalt de correlatie tussen concentraties van kooldioxide en methaan met temperatuur. Tenslotte leggen we verband tussen een warme MIS3 periode en een gemodificeerde versie van de Milankovitch cycli op de baan van de aarde.

De borrel begint om 18:00 uur en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur.

Aanmelden uiterlijk 10 februari vóór 12.00 uur.

Verdere informatie of aanmelden kan via: kringrotterdam@kivi.nl