Oftewel: Betekenisvolle menselijke controle over Artificial Intelligence, AI

Met de opmars van AI worden we ook geconfronteerd met het probleem dat we AI onder ‘zinvolle menselijke controle’ houden. Catholijn Jonker zal drie definities van AI delen om inzicht te geven in hoe ver we sinds de jaren zestig zijn gekomen en hoe ver we nog kunnen gaan. Vervolgens gaan we naar het domein van de Hybride Intelligentie, waar menselijke en kunstmatige intelligentie samenwerken op een manier die het menselijk intellect vergroot, terwijl het AI-gedeelte ook autonoom gedrag vertoont. Deze autonomie is een aspect dat potentieel en risico’s met zich meebrengt en vraagt ​​daarom specifiek om betekenisvolle menselijke controle en ethiek.

Catholijn Jonker zal deze concepten en uitdagingen illustreren met voorbeelden en vervolgens het potentieel bespreken van het combineren van verschillende vormen van AI-technieken met menselijke intelligentie om deze problemen aan te pakken. In het bijzonder wordt een beroep gedaan op de kennis technologische kant van AI om Machine Learning-algoritmen binnen de perken te houden en zelf reflecterende hybride intelligente systemen te vormen.

Catholijn Jonker (1967) is hoogleraar Interactieve Intelligentie aan de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Delft. Jonker studeerde informatica en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Na een postdocpositie in Bern, Zwitserland, werd ze assistent (later universitair hoofddocent) bij de afdeling Kunstmatige Intelligentie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Haar publicaties gaan over cognitieve processen en concepten zoals onderhandelen, teamwerk en de dynamiek van individuele agenten en organisaties. In al haar onderzoekslijnen hanteert Catholijn een waardengevoelige benadering. In het bijzonder werkt ze aan intelligente agenten die met hun gebruikers kunnen communiceren in waarde conflicterende situaties waarin ook metawaarden de situatie niet langer oplossen. Vanaf 2006 werkt Catholijn bij de TU Delft, met een interdisciplinair team om synergie tussen mens en technologie te creëren door de fundamenten van intelligentie en interactie te begrijpen, vorm te geven en te gebruiken. En vanaf 2017 werkt Catholijn als deeltijdhoogleraar bij de Universiteit Leiden bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science LIACS.

De borrel vangt aan om 18:00 uur aan en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur, waarna de lezing om 20:00 uur kan starten. Einde omstreeks 22:00 uur.

Verdere informatie of aanmelden kan via: kringrotterdam@kivi.nl

Let op: een betaallink ter voldoening van de deelnamekosten wordt van tevoren toegestuurd.