Meewerken met de natuur en er tegenin gaan als het niet anders kan. Dat geldt voor natuur van strand en duinen en voor dijken waar de noodzakelijk zijn.

Plan Beaufort beschermt heel Nederland tegen gevaarlijk hoog water van de Noordzee en onze grote rivieren.

Het Plan biedt ingenieursoplossingen die snel en robuust gebouwd kunnen worden en economisch optimaal zijn.
De oplossingen zijn o.a. gebaseerd op de waterbouwkundige ervaringen van Beaufort bij de Stormvloedkering Oosterschelde en de Saemangeum afsluitdam in Zuid Korea.

Het Plan Beaufort omvat twee principes:

  1. Langs de Noordzee: zo goed mogelijk stabiele kustbogen herstellen door o.a. zandsuppleties en strekdammen
  2. Langs de grote rivieren: rivierwatercorridor voor Rijn en Maas met rivierdeltadijken

Na de presentatie wil Beaufort graag de kennis en ideeën van de Kring graag aanhoren en in discussie gaan over de volgende dilemma’s:

  • Waterverdeelwerk in het Pannerdensch kanaal, valkuilen?
  • Weer in verbinding brengen van Maas en Waal, handig?
  • Inrichting van de zeedelta, veilig en natuurlijk mogelijk?
  • Zoetwater een probleem?

(van te voren kunnen vragen worden gesteld naar e-mail adres: g.a.beaufort@gmail.com)Ing. Gé A. Beaufort is van Zeeuwse afkomst. Hij werkte bij Rijkswaterstaat van 1969 tot 2010. Hij begon bij het Schelde-Rijnkanaal met dijken en baggerwerk. De stormvloedkering Oosterschelde volgde met het ontwerp en aanleg van de drempels. Vanaf 1985 werkte hij aan het ontwerp van de pompaccumulatiecentrale met dijkhoogten tussen 25 en 100m.

Vervolgens aan dijkversterkingen te Sliedrecht, stormvloedkering en dijken bij Ramspol en het ontwikkelen van een kostenberekeningssysteem voor dijkverbeteringen in heel Nederland (ISOS). Hij gaf onder andere colleges voor PAO en UT. Ook heeft Beaufort, vanuit Rijkswaterstaat, in het buitenland gewerkt.

Momenteel is Beaufort als externe plannenmaker verbonden met de Deltacommissaris.


De borrel vangt aan om 18:00 uur aan en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur, waarna de lezing om 20:00 uur kan starten. Einde omstreeks 22:00 uur.

Verdere informatie of aanmelden kan via: kringrotterdam@kivi.nl

Let op: een betaallink ter voldoening van de deelnamekosten wordt van tevoren toegestuurd.